Före och efter Henschen

Före Henschen

Den första badstugan uppfördes av Samuel Skragge i början av 1700-talet vid Segerkällan. Här badade man i vatten direkt från källan och ofta med gyttja. Pehr von Afzelius rustade badhuset och byggde ytterligare ett för allmogen med kallbad vid Brudkällan. Olof Glas uppförde med lånade pengar ett nytt badhus 1855. Glas argumenterade för pengarna med att man måste:

"Freda brunnsgästerna för fruktan och faror att under det instörtande huset dödas eller åtminstone skadas".

Efter Henschen

I början av 1900-talet byggde Friberger ytterligare ett badhus. Under 1900-talet har badhusens interiörer och funktioner förändrats stegvis fram till dagens utseende.

Under 1960-talet utreddes idéer om at bygga badbassäng i Henschens badhus och att bygga ett badhus väster om Missionskyrkan. Nya badhuset i öster byggdes 1994 för att klara trycket från brunnsgäster och rehabiliteringsverksamheten.

Före och efter Henschen