Hem > Henschens badhus

Henschens badhus

Henschens badhus är Brunnsmuseets utställningslokal som vi använt sedan starten 2014. Badhuset är uppkallat efter intendenten Salomon Eberhard Henschen. Det är ett av totalt fyra badhus som tillsammans utgör den så kallade Badanstalten.

Läs mer om Henschen under utställningen 2018.

800px-Henschens_badhus_S%C3%A4tra_brunn.JPG

 

Tillgänglighet

Henschens badhus är försedd med ramp till entrédörr samt ytterligare en utrymningsdörr. Har du rullstol eller rullator så ska det inte vara något hinder!

 

Faciliteter

  • Toalett finns ej i badhuset, däremot i en närliggande byggnad.
  • Parkeringsplatser finns i direkt anslutning till museet. Det är fri parkering.
  • Närmsta busshållplats för linjetrafik är Badanstalten. Linje 62 trafikerar den.
  • Trådlöst WiFi-nätverk finns på området men når ej till Henschens badhus.

 0b50c959485f3a7882d16821ec3296fd.png