Hem > Sätra Brunns krönika

Sätra Brunns krönika

64a3cd62cbc6f80142b538c11cc3c034.jpgSätra brunns krönika 1700-1915 är en bok skriven av major Petrus Tersmeden (1849-1934), utgiven i Uppsala 1916 av tryckeriet Almqvist & Wiksell. Boken omfattar 279 sidor och ger en unik inblick i livet på brunnen under 1700- och 1800-talen. Tersmedens krönika används som referens i de flesta sentida böcker om Sätra Brunn, och innehåller mängder av detaljer och illustrationer som kan öka kunskapen om Sätra Brunns historia. Brunnsmuseet har därför låtit bekosta en digitalisering av denna oumbärliga skrift. Syftet har varit att göra boken tillgänglig för allmänheten som kostnadsfri e-bok. Läs mer om projektet och en introduktion till krönikan i denna del av skriftserien om Sätra Brunns historia.

 

Här nedan kan du hämta hela boken i EPUB och PDF-format.

Osäker på vilket format du ska välja? EPUB-formatet stödjer bland annat dynamiskt omflöde av text, så att du kan ändra storlek på texten, samt ändra typsnitt, bakgrundsfärg, radavstånd med mera. Texten har lyfts ut ur boken och görs levande på ett helt nytt sätt – utan att kompromissa med bilderna, som på liknande sätt har beskurits och placerats just där de ska vara. EPUB-formatet omfattar dock endast brödtexten till huvuddelen av boken, däremot så har bilagorna inte tagits med då dessa är formaterade på ett annorlunda sätt och dessutom hänvisar till sidnummer som inte gäller i EPUB-formatet. Detsamma gäller sidorna 125-126 eftersom dessa sidor utgör svårformaterade tabeller över Debet och Credit för räkenskapsåret 1820. PDF-versionen är statisk, utan möjlighet att göra anpassningar för dagens moderna teknik. PDF-versionen bjuder istället på sidorna som de ser ur i den verkliga boken. Det är också det enda formatet som innehåller samtliga bilagor och har bestående sidnummer. Båda formaten stödjer textsök, men EPUB-versionen är bättre. Tvekar du inför vilket format du ska välja, så rekommenderas att du först testar EPUB-formatet, så kan du när som helst byta om du så önskar!

 

Topografisk översikt 1720-1913

Krönikan innehåller ett rikt källmaterial med flera sammanställningar. En efterbearbetning av bokmaterialet har gjorts för den del av boken som omfattar kartor (bilaga I och II) samt dess följande tabeller i "Öfversikt af Sätra Brunns Topografi" (bilaga III). Dessa tabeller har transkriberats och sammanställts i ett kalkylark, som följer i sin helhet nedan. Materialet består av 389 observationer hämtade ur fem olika kartor från tre olika århundraden. Observationerna gäller i huvudsak byggnader, källor och allmän vegetation. Kartorna är upprättade 1720, 1796, 1820, 1868 och 1913. Endast den första och den femte kartan bilagda (vilka utgör bilaga I och II). I vissa fall har enskilda observationersserier kunnat kopplas till befintliga byggnader som finns utförligt beskrivna i Sätra Brunns Vård- och Underhållsplan (2002).

Öppna tabellen i Google Kalkylark (nytt fönster)