Hem > Sätra Brunns krönika

Sätra Brunns krönika

64a3cd62cbc6f80142b538c11cc3c034.jpgSätra brunns krönika 1700-1915 är en bok skriven av major Petrus Tersmeden (1849-1934), utgiven i Uppsala 1916 av tryckeriet Almqvist & Wiksell. Boken omfattar 279 sidor och ger en unik inblick i livet på brunnen under 1700- och 1800-talen. Tersmedens krönika används som referens i de flesta sentida böcker om Sätra Brunn, och innehåller mängder av detaljer och illustrationer som kan öka kunskapen om Sätra Brunns historia. Brunnsmuseet har därför låtit bekosta en digitalisering av denna oumbärliga skrift. Syftet har varit att göra boken tillgänglig för allmänheten som kostnadsfri e-bok. Här nedan kan du hämta boken som PDF. Under våren 2018 kommer boken även tillgängliggöras i ePub-format.

 

Krönikan innehåller ett rikt källmaterial med flera sammanställningar. En efterbearbetning av bokmaterialet har gjorts för den del av boken som omfattar kartor (bilaga I och II) samt dess följande tabeller i "Öfversikt af Sätra Brunns Topografi" (bilaga III). Dessa tabeller har transkriberats och sammanställts i ett kalkylark. Materialet består av 389 observationer hämtade ur fem olika kartor från tre olika århundraden. Observationerna gäller i huvudsak byggnader, källor och allmän vegetation. Kartorna är upprättade 1720, 1796, 1820, 1868 och 1913. Endast den första och den femte kartan bilagda (vilka utgör bilaga I och II). I vissa fall har enskilda observationersserier kunnat kopplas till befintliga byggnader som finns utförligt beskrivna i Sätra Brunns Vård- och Underhållsplan (2002).