Hem > Sätra Brunns krönika > Bilagor och extramaterial

Bilagor och extramaterial

Sätra Brunns krönika har flera bilagor och sammanställningar som utöver den kronologiskt krönikerade huvuddelen utgör ett rikt och intressant källmaterial. Bilaga I och II är redaktionellt skapade, resterande bilagor är hämtade sammanställda av material ur Sätra Brunns krönika. Länkarna i listan hoppar längre ner på denna sida.

 

 

Innehållsförteckning

Krönikan

 

Bildförteckning

Sätra Brunns krönika är rikt illustrerad, med inte mindre än 54 bilder. Dessa bilder utgör i sin del ett betydande kulturellt arv och vittnar om en svunnen brunnstid. I bilaga II finns en sammanställning över alla dessa bilder.

 

Topografisk översikt 1720-1913

Krönikan innehåller ett rikt källmaterial med flera sammanställningar. En efterbearbetning av bokmaterialet har gjorts för den del av boken som omfattar kartor (bilaga I och II) samt dess följande tabeller i "Öfversikt af Sätra Brunns Topografi" (bilaga III). Dessa tabeller har transkriberats och sammanställts i ett kalkylark, som följer i sin helhet nedan. Materialet består av 389 observationer hämtade ur fem olika kartor från tre olika århundraden. Observationerna gäller i huvudsak byggnader, källor och allmän vegetation. Kartorna är upprättade 1720, 1796, 1820, 1868 och 1913. Endast den första och den femte kartan bilagda (vilka utgör bilaga I och II). I vissa fall har enskilda observationersserier kunnat kopplas till befintliga byggnader som finns utförligt beskrivna i Sätra Brunns Vård- och Underhållsplan (2002).

Öppna tabellen i Google Kalkylark (nytt fönster)

 

Brunnspredikanter

Detta material är ännu inte sammanställt, men du kan se denna bilaga via länken nedan.

 

Personregister

 

 • Acrel, Johan Gustaf, f. 1644, d. 1801, framstående läkare med europeiskt rykte, sid. 101, 102, 135, 136.
 • Adelheim, Johan (Borgström), f. 1685, d. 1763, Brukspatron, tit. Assessor, sedermera tit. Bergsråd, sid. 23.
 • Adlerbeth, Gudmund Göran, f. 1751, d. 1818, Friherre, statsråd, skald,  en af de IS i Sv. Akademien, sid. 110.
 • Adolf Fredrik, f. 1710, d. 1771, Konung Adolf Fredrik, sid. 56, 87.
 • Afzelius, Pehr von, Intendent vid Sätra, sid. 101, 102, 103, 106, 113, 114, 115, 116, 119, 122, 123, 124, 128, 129, 136, 229.
 • Ahnfelt, Arvid Wolfgang Nathanael, f. 1845, d. 1890, sid. 117.
 • Almén, August Teodor, f. 1833, d. 1903, Professor i med. och fysiol. kemi, sedermera Gen.-direktör i Med.-styrelsen, sid. 174.
 • Anrep, Aleph Herman, f. 1675, d. 1719, Hofstallmästare, sid. 38.
 • Barchia, Maria, f. Steuch, Domprostinna, sedermera Biskopinna, sid. 37.
 • Below, Carl Fredrik, Intendent vid Sätra, sid. 9.
 • Benzelstjerna, Lars, f. 1680, d. 1755, Bergsråd, tit. Landshöfding, sid. 23, 157.
 • Benzelstjerna, Lars, f. 1719, d. 1800, Biskop i Västerås stift, sid. 85.
 • Bergman, Frans Anton Gustaf, Intendent vid Sätra, sid. 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189.
 • Berck, Anders, f. 1711, d. 1774, Professor, Akad. Räntmästare, sid. 135. Bergstrand, Carl Erik, f. 1830, d. 1914, Landtbruks- och agrikulturskemist, tit. Professor, sid. 168, 169.
 • Berzelius, Jakob, f. 1779, d. 1848, Friherre, Professor; den nyare kemins fader, sid. 1 13.
 • Binder, Staffan, Brunnsmästare, sid. 35, 39, 40, 42.
 • Björk, Ernst, se Bilaga IV, sid. 170.
 • Björklund, Erik Herman, f. 1841, Badmästare, sid. 203.
 • Björkman, Carl, sid. 32.
 • Björling, Karl Olof, f. 1807, d. 1884, Biskop i Västerås stift, sid. 163, 170.
 • Björnström, Johan, f. 1799, d. 1869, Assessor, sid. 176.
 • Björnström, Herman, se Bilaga IV, sid. 171.
 • Björnström, Fredrik, Intendent vid Sätra, sid. 174, 175, 176, 177, 178, ISO, 181, 182, 184, 198.
 • Block, Magnus Gabriel von, f. 1669, d. 1722, Läkare, ansågs som en af sin tids största, sid. 41.
 • Boneauschöld, Gustaf, f. 1683, d. 1754, Hofmästare, Kansliråd, Statssekreterare, sid. 56.
 • Borgman, Gustaf, f. 1797, d. 1868, Kronfogde, Brunnskamrer, sid. 130. Boström, Christoffer Jakob, f. 1797, d. 1866, Professor, den store filosofen, sid. 163.
 • Boström, Erik Gustaf Bernhard, f. 1842, d. 1907, Statsminister, Univ. kansler, sid. 211.
 • Bunge, Sven, f. 1751, d. 1801, Grefve, Riksråd, sid. 94.
 • Bysing, Peter Johan Von, f. d. 1716, Häradshöfding, tit. Assessor, sid. 23.
 • Bäcklin, Gottfrid, f. 1853, d. 1916, Lektor, Brunnskamrer, sid. 227, 237.
 • Bäärnhjelm, Conrad, f. 1826, d. 1903, Brunnskamrer, sed. Akad. Hemmansfogde, sid. 180.
 • Böcker, Hugo Herman, f. 1718, d. 1823, Öfverläkare vid K. Seraf. Lazarettet, Professors n. h. o. v., sid. 1 13.
 • Carl, f. 1655, d. 1697, Konung Carl XI, sid. 24.
 • Carl, f. 1682, d. 1718, Konung Carl XII, sid. 9, 12, 16, 37, 241.
 • Carl, f. 1748, d. 1818, Konung Carl XIII, sid. 115.
 • Carl Johan, f. 1764, d. 1844, Konung Carl XIV Johan, sid. 152.
 • Carl, f. 1826, d. 1872, Konung Carl XV, sid. 139, 227.
 • Carl August, f. 1768, d. 1810, Prins, Hertig af Holstein-Augustenburg, Svensk tronföljare, sid. 117, 118.
 • Carlsson, Fredrik Ferdinand, f. 1811, d. 1887, Professor, Häfdatecknare, Statsråd, sid. 142.
 • Casparsson, Herman Fredrik, f. 1819, d. 1893, Kapten, Godsägare, sid. 152. Cedercreutz, Jonas (Folkern), f. 1661, d. 1727, Friherre, Lagman, Landshöfding, sid. 35, 39, 44.
 • Cedercreutz, Herman (Tersmeden), f. 1684, d. 1754, Friherre, sed. Grefve, President, Riksråd, sid. 61, 70.
 • Celsius, Olof, d. y., f. 1716, d. 1794, Biskop, Häfdatecknare, Psalmdiktare, sid. 85.
 • Clason, Edvard Claes Herman, f. 1829, d. 1912, Professor i anatomi, sid. 173, 182, 191.
 • Cronhjelm, Gustaf, f. 1664, d. 1737, Friherre, sed. Grefve, Landshöfding, President, Riksråd, Akad. kansler, sid. 11, 20, 51.
 • Dahlberg, Bror Herman, f. 1860, e. o. Professor i speciell privaträtt, sid. 216.
 • Darelius, Anders, f. 1680, d. 1735, Kyrkoherde i Ods församling, sid. 59. L)arelius, Johan Arvid, Intendent vid Sätra, sid. 52, 55, 59, 60, 61, 65, 67, 70, 79.
 • De Geer, Jaquette Elisabeth, f. 1782, d. 1801 vid Sätra brunn, Friherrinna, sid. 109.
 • De Geer, Louis Gerhard, f. 1818, d. 1896, Friherre, Just. Statsminister, Univ.-kansler, sid. 189.
 • De la Gardie, Axel Julius, f. 1637, d. 1710, Grefve, Gen.-löjtnant, Riksråd, sid. 30.
 • De la Gardie, Pontus Fredrik, f. 1721, d. 1796, Grefve, Gen.-löjtnant, En af Rikets Herrar, sid. 94.
 • De Frietzsky, Claes, f. 1727, d. 1803, Direktör, frihetsvän, framstående riddarhustalare, sid. 94.
 • Dunér, Nils Christoffer, f. 1839, d. 1914, Professor i astronomi, framstående vetenskapsman, sid. 204.
 • Duræus, Samuel, f. 1718, d. 1789, Professor i fysik, framstående vetenskapsman, afsatt af Gustaf III för oordentligt lefnadssätt, sid. 85.
 • Ehrenberg, Gustaf, f. 1659, d. 1708, Rev.-sekreterare, Hofjunkare, sid. 30. Ehrenheim, Per Jakob von, f. 1823, vice Häradshöfding, Statsråd, Univ.kanslär, sid. 163.
 • Ehrenstrahl, David (Klöcker), f. 1629, d. 1698, Kon. Carl XI:s Hofmålare, en stor konstnär, sid. 227.
 • Ehrenswärd, Gustaf Johan, f. 1746, d. 1783, Friherre, Kammarherre, Envoyé, memoirförfattare, sid. 93.
 • Ehrenswärd, Carl Fredrik, f. 1767, d. Friherre, Löjtnant, landsflyktig under namnet Gyllenbourg, sid. 94.
 • Ekeblad, Claes, f. 1708, d. 1771, Grefve, Riksråd, Öfv.-marskalk, sid. 61. Ekerman, Petrus, f. 1696, d. 1783, Professor i Upsala, lärd, författare till 615 akademiska afhandlingar, sid. 85.
 • Elfwing. Sam. Petri, f. 1642, d. 1700, Prost i Norrbärke, sid. 20.
 • Elfwing, Peter, Intendent vid Sätra, sid. 20, 33, 34, 35, 37, 48.
 • Engberg, Hanna Sofia, f. Moqvist, f. 1865, änka efter Grosshandlare Frans Engberg, sid. 237.
 • Eriksson, Per August, f. 1850, Handelsman, Poststat.-föreståndare, komm.man, sid. 193, 194.
 • Eriksson, Alfred Fredrik, f. 1858, Brunnsmästare, sid. 204, 220.
 • Eriksson, Anselm Fredrik, f. 1886, Med. kandidat, Lasarettsläkare vid Sätra 1915, sid. 237.
 • Essen, Reinhold Wilhelm von, f. 1669, d. 1732, Friherre, Öfverste, sed. Gen.-major och Landshöfding, sid. 37.
 • Essen, Margaretha Christina von, f. Grefvinna Frölich, den föreg:s hustru. Fahlström, Ludvig, f. 1655, d. 1 721, Friherre, Landshöfding, President i Wismarkska Tribunalet, sid. 23, 35, 37, 44, 45.
 • Falkenberg, Gabriel, f. 1646, d. 1714, Friherre o. Grefve af Sandemar, Landsh., Kungl. Råd, sid. 30.
 • Fersen, Hans Axel von, f. 1755, d. 1810, Grefve, General, Riksmarskalk, mördad af pöbeln i Stockholm, Sid. 118.
 • Fick, Johan, f. 17—, d. 1760, Professor i juridik i Uppsala, Sid. 57, 58, 64, 70.
 • Flemming, Johan Casimir, f. 1660, d. 1714, Friherre, Kammar- och Kommerseråd, en af Sätras välgörare, Sid. 31.
 • Flentzberg, Anton Konrad, f. 1854, Kyrkoherde i Mariefred, Slottspastor på Gripsholm, Sid. 4.
 • Fredrik, f. 1676, d. 1751, Konung Fredrik I, Sid. 45, 51, 56.
 • Fredrik Adolph, f. 1750, d. 1803, Prins, Hertig af Östergötland, Chef för K. Västmanlands reg:te, Sid. 22.
 • Frese, Jakob, f. 1691, d. 1729, Kanslist, skald, andlig diktare, Sid. 45. Friberger, Johan Isac f. 1818, d. 1878, Landtmätare, Sid. 21 1.
 • Friberger, Isac Ragnar Elis, Intendent vid Sätra, Sid. 2, 211, 212, 218, 229, 231, 236.
 • Fries, Elias Magnus, f. 1794, d. 1878, Professor i botanik i Upsala, vidt frejdad vetenskapsman, Sid. 169.
 • Friesendorf, Fredrik von, f. 1707, d. 1770, Friherre, Landshöfding, Riksråd, politiker, Sid. 69, 83.
 • Friesendorf, Fredrik August von, f. 1793, d. 1874, Friherre, Kammarherre, Sid. 163.
 • Glas, Olof, Intendent vid Sätra, Sid. 134, 138—146, 149, 150—153, 159, 160, 163, 165, 168, 170—173, 175, 177, 180 
 • Gilljam, Gustaf Fredrik, f. 1832, d. 1908, Rektor, Statsråd, Univ.kansler, Sid. 206.
 • Gustaf, f. 1746, d. 1792, Konung Gustaf Ill, Sid. 93, 103, 104.
 • Gyllenborg, Henning Adolf, f. 1713, d. 1775, Grefve, Riksråd, Landtmarskalk, framstående riddarhustalare, Sid. 85.
 • Gyllenhaal, Carl Alexander Fredrik, f. 1814, d. 1910, Fri herre, Karnmarherre, Sid. 163.
 • Gyllenhaal, Mathilda Valeria Beatrice, f. d'Orozsko, f. 1796, d. 1863, Friherrinna, tonsättarinna.
 • Gyllenhöök, Pehr (Hök), f. 1643, d. 1706, Häradshöfding, en dugande ämbetsman, Sid. 7.
 • Gyllenstierna, Carl Eriksson, f. 1649, d. 1723, Grefve, Kungl. Råd, President, Akad.-kansler, Sid. 30.
 • Hacklin, Alfhild Emma Marianne, f. Ecklein f. 1862, gift med Rektor Anton Valfrid Hacklin, Sid. 237.
 • Hagman, Sophie, f. 1761, d. 1826, Dansös, Hertig Fredrik Adolfs maitresse, Sid. 95, 222.
 • Hagströmer, Johan Vilhelm, f. 1845, d. 1910, Professor i straffrätt i Upsala, Sid. 21 1.
 • Hamilton, Adolf Ludvig, f. 1747, d. 1802, Grefve, Kammarherre, oppositionsman, memoirförfattare, sid. 94.
 • Hamilton, Henning Ludvig Hugo, f. 1814, d. 1886, Grefve, Statsråd, Talman i 1:a kamm., Univ.-kansler, sid. 182.
 • Hammarskjöld, Carl Gustaf, f. 1838, d. 1898, Professor i nat.-ekonomi, Statsråd, Just.-råd, sid. 182.
 • Hammarsten, Olof, f. 1841, Professor i med. o. fysiol. kemi, framstående vetenskapsman, sid. 191, 194, 205.
 • Ylanngren, Per, f. 1808, d. 1887, Kyrkoherde i Leksand, Prost, Teol. kand., sid. 170. 
 • Hebbe, Anders, f. 1734, d. 1825, BrukSpatron, donator till Sätra m. fi. institutioner, sid. 128.
 • Hedenius, Per, f. 1828, d. 1896, Professor i allmän patologi, Uppsala Univ. Rektor, sid. 182.
 • Hedin. Sven Anders, f. 1750, d. 1821, Läkare, MedÆåd, Brunnsläkare vid Medevi, sid. 34.
 • Heijne Heyn[e]), Intendent vid Sätra, sid. 35—43, 48.
 • Hellman, Torsten J:son, f. 1878, Med. d:r, Docent, Underläkare vid Sätra brunn, sid. 225, 237.
 • Helwig, Amalia Von, f. Imhoff, f. 1776, d. 1831, gift med Generalfälttygmästaren, sed. preussiske Generallöjtn. v. Helwig, sid. 116.
 • Henschen, Lars Vilhelm, f. 1805, d. 1885, Rådman, Riksdagsman, förkämpe för friare religionsrättigheter, sid. 190.
 • Henschen, Salomon, Intendent vid Sätra, sid. 189—198, 202—204.
 • Henschen, Esaias Laurentius, f. 1845, Brunnskamrer, Bankdirektör, sid. 196.
 • Henschen, Gerda, Professorska, sid. 190, 199.
 • Henschen, Folke, f. 1881, med. D:r, Laborator vid Karolinska institutet, sid. 2, 204.
 • Hermansson, Mathias, f. Ä716, d. 1789, Grefve, Riksråd, en af de 18 i Sv. Akademien, sid. 94.
 • Herweghr, Daniel, f. 1720, d. 1787, Biskop, skriftställare, sid. 52.
 • Hjertén, Nils Ivar Folke, f. 1870, Lektor, skriftställare, sid. 2.
 • Hjärne, Urban (Hjærne), f. 1641, d. 1724, ryktbar läkare, Carl XI:s archiater, tit. Landshöfding, upptog Medevi brunn, sid. 7, 8, IO, 11, 14, 20, 30, 33, 34, 38, 48, 90.
 • Hofberg, Olof, f. 1796, d. 1868, Rumormästare vid Sätra, sid. 187.
 • Hollsten, Gabriel, Intendent vid Sätra, sid. 36, 39, 42—45, 48.
 • Hollstenius, Gabriel, f. 1632, d. 1700, Prost i Hedemora, sid. 43.
 • Horn, Arvid Bernhard af Kanckas, Baron och Grefve af Ekebyholm, Gen.-löjtn., Kungl. Råd, Akad.-kansler, sid. 30.
 • Horn, Adam, f. 1717, d. 1778, Grefve, Generallöjtn., Riksråd, sid. 94. Hultkrantz, C. A., se Bilaga 111, sid. 163.
 • Hultkrantz, Johan Vilhelm, f. 1862, e. o. Professor i anatomi, sid. 211, 216. Hwasser, se Bilaga IV, sid. 95.
 • Hwasser, Israel, f. 1790, d. 1860, Professor i teoret. o. prakt. medicin, en af de 18 i Sv. Akad., sid. 132, 133, 134, 136—139, 141, 142.
 • Hülphers, Abraham, Rådman, sid. 8, 9, 85, 86, 87.
 • Hårleman, Carl, f. 1707, d. 1753, Friherre, Öfverintendent, sid. 60, 69. Höjer, Benjamin, Carl Henrik, f. 1767, d. 1812, Professor i teoret. filosofi, en utmärkt lärare, sid. 109.
 • Ihre, Johan, f. 1707, d. 1780, Skytteansk professor; utgifvit bland annat Glossarium-Sviogothicum, sid. 85.
 • Jæderholm, Carl Fredrik, f. 1770, d. —, Brunnskamrer vid Sätra, Länsman, sid. 125, 126, 130.
 • Johansson, Anders Fredrik, f. 1836, Kyrkoherde i Tortuna, Kontraktsprost, sid. 162.
 • Järta, Hans, f. 1774, d. 1847, Statssekret. i finansdep., Landshöfding, Riksarkivarie. sid. 109.
 • Kardell, Sven Johan, f. 1840. — Lektor i Östersund, jubeldoktor, sid. 106. Kalsenius, Anders, Biskop, sid. 49, 50, 52, 53, 54, 57—61, 70, 75, 81, 89, 95, 102, 114, 135, 204, 225, 241.
 • Kalsenius, Olof, f. —, d. 1716, Kyrkoherde i Söderbärke, sid. 50.
 • Kalsenius, Lisa, f. Lemoine, f. 1700, d. 1773 i Sätra, Biskopinna, donatrice till Sätra Brunn, sid. 52, 54, 79, 88, 89.
 • Kellström, Nils, se Bilaga IV, sid. 116.
 • Knös, Thecla, f. 1815, d. 1880, Skaldinna, sid. 165.
 • Kræmer, Lotten von, f. 1828, d. 1912, Skriftställarinna, donatrice, sid. 165. Lagergren, Per Johan, f. 1797, d. 1856, Borgmästare i Norrköping, Assessor, sid. 138.
 • Lamberg, Erik, f. 1719, d. 1780, Biskop, Riksdagsman, vältalare, sid. 85. Lantinghausen, Albrecht von, f. 1751, d. 1820, Friherre, sed. Grefve, Gen.-major, stor konstkännare och konstvän, sid. 94.
 • Lemke, J., Byggmästare, donator till Sätra brunn, sid. 171.
 • Leijonmark, Frans Herman, f. 1819, d. 1895, Brunnskamrer, Lasarettssyssloman, sid. 179, 180.
 • Leopold, Carl Gustaf, f. 1756, d. 1829, Kansliråd, skald, en af de 18 i Sv. Akademin, sid. 94.
 • Lewenhaupt, Charles Emil, f. 1721, d. 1796, Grefve, Gen.-major, Landtmarskalk vid 1789 års riksdag, sid. 94.
 • Lewenhaupt, Carl Harald Eugéne, f. 1849, Grefve, Fil. hedersd:r, Biblioteksamanuens, sid. 2.
 • Liljencrantz, Johan, f. 1730, d. 1815, Friherre, sed. Grefve, Riksråd, ryktbar som finansman, sid. 94.
 • Lilljehöök, David Vilhelm, f. 1772, d. 1846, Major, sed. Öfverste, sid. 117.
 • Lindberg, Carl August, f. 1823, d. 1894, Komminister, sed. Kyrkoherde i Fläckebo, sid. 170.
 • Lindblad, Johan Christoffer, f. 1799, d. 1876, Professor i juridik, sid. 134, 135, 142.
 • Lindhult, Anders, Läkare, sid. 79.
 • Linné (Linnæus), Carl Von, f. 1707, d. 1778, Professor i medicin i Uppsala, Archiater, den världsberömde vetenskapsmannen, sid. 2, 3, 75, 90.
 • Ljungberg, Vilhelm Gottfrid, f. 1854, Fabrikör, kommunalman, sid. 237.
 • Lundelius, Johan, f. 1808, d. 1878, Kyrkoherde i Björkskog, sid. 170.
 • Lübecker, Harald, f. 1649, d. 1714, Bergmästare, sed. Bergsråd, sid. 23, 157.
 • Löwenhjelm, Augusta, f. Grefvinna Fersen 1754, d. 1843, en af »de tre gracerna» vid Gustaf III:s hof, sid. 109.
 • Martin, Petrus, f. 1687, d. 1727, Läkare, Med. adjunkt i Uppsala, Assessor, sid. 75.
 • Martin, Roland, Intendent vid Sätra, sid. 75—78.
 • Melanderhjelm, Daniel (Melander), f. 1726, d. 1810, Professor i anatomi i Uppsala, vidt berömd för lärdom, sid. 94.
 • Montan, Erik Vilhelm, f. 1838, d. 1909, Fil. d:r (Primus), Professor, Redaktör af Stockholms Dagblad, sid. 93.
 • Morell, Johan Petter, f. 1793, d. 1886, Öfversmidesmästare, Direktör, sid. 152, 163.
 • Murray, Adolf, f. 1751, d. 1803, Professor i kirurgi i Upsala, 1:a Lifmedicus, en förtjänstfull akad. lärare, sid. 102.
 • Mörner, Carl Otto, f. 1781, d. 1868, Friherre, Öfverste, v. Landshöfding, den s. k. »kungamakaren», sid. 117.
 • Mörner, Carl Thore, f. 1864, Grefve, Professor i kemi i Upsala, sid. 168, 211, 216.
 • Nicander, Karl August, f. 1799, d. 1839, Skald, sid. 124.
 • Nordencrantz, Anders (Backmansson), f. 1697, d. 1772, Kommerseråd, Konsul, en i handelsväsendet djupt förfaren man, sid. 85.
 • Nordin, Axel Vilhelm, f. 1857, Landtbruksingenjör för Västmanland, kommunalman, sid. 214.
 • Nordling, Ernst Viktor, f. 1832, d. 1898, Professor i civilrätt i Upsala, sid. 163.
 • Norström, A., fru, Donatrice till Sätra, sid. 171.
 • Nyberg, Carl, Konstförvant, Boktryckare i Stockholm, utgaf "Skämtets tidning» 1815, sid. 127.
 • Næsman, Erik, se bilaga IV, sid. 21, 36, 39, 1 14.
 • Olivecrona, Samuel Rudolf Detlof, f. 1817, d. 1905, Professor i romersk rätt, Justitieråd, europeiskt ryktbar jurist, sid. 141. Olofsson, Pehr, Brunnsmästare, sid. 39, 40, 41.
 • Oscar, f. 1799, d. 1859, Konung Oscar I, sid. 144.
 • Oxehufvud, Anders Rolf, f. 1812, d. 1866, Kammarherre, sid. 163.
 • Oxenstierna, Johan Gabriel, f. 1750, d. 1818, Grefve, Riksråd, skald, en af de 18 i Sv. Akad., sid. 94.
 • Pape, Ludvig Ferdinand, Landsfiskal, t. f. Landssekreterare i Västmanland, Hofkvartermästare, sid. 70.
 • Petersson, Oscar Vilhelm, Intendent vid Sätra, sid. 205—207, 209, 210, 225.
 • Piper, Carl Fredrik, f. 1700, d. 1770, Grefve, President, en mäkta rik man, sid. 61.
 • Piper, Axel, f. 1810, d. 1866, Grefve, Öfverstekammarjunkare, Herre till Engsö, sid. 163.
 • Polus, Thomas, f. 1634, d. 1708, Baron o. Grefve, Kungl. Råd, Informator för Carl XII, sid. 30.
 • Posse, Knut, f. på 1640-talet, d. 1714, Baron o. Grefve, Gen.-löjtn., Kungl. Råd, Öfverståthållare, sid. 30.
 • Propertius, f. omkr. 50 f. Kr., d. omkr. 15 f. Kr., Romersk elegiker, under kejsar Augusti tid, sid. 30.
 • Quensel, Johan Ulrik Theodor, f. 1863, Professor i patologi i Uppsala, Uppsala Universitets Prorektor, kommunalman, sid. 216.
 • Rabenius, Olof Mathias Theodor, f. 1823, d. 1892, Professor i nationalekonomi i Upsala, Rector Magnificus, sid. 172.
 • Redloff, Traktör vid Sätra, sid. 96.
 • Ribbing, Conrad, f. 1671, d. 1736, Friherre, Landshöfding, President, sid. 35, 44.
 • Ribbing, Sigurd, f. 1816, d. 1899, Professor i logik och metafysik i Uppsala, Riksdagsman, sid. 142, 145.
 • Ridderstolpe, Fredrik Vilhelm, f. 1730, d. 1816, Friherre, sed. Grefve, Riksråd, President, en god medborgare, sid. 94.
 • Rhyzelius, Anders Olofsson, f. 1677, d. 1761, Biskop, framst. krönikeförfattare för sin tid, sid. 52, 59.
 • Romansson, Henrik Vilhelm, Intendent vid Sätra, sid. 128, 129, 131—133 
 • Rosenblad, Eberhard (Rosén), f. 1714, d. 1796, Professor i medicin i Lund, en af dess universitets mest lysande namn, s. 135.
 • Rosenhane, Schering, f. 1685, d. 1738, Ryttmästare, sed. Gen.-major, sid. 38.
 • Rosenstein, Nils von (Rosén), f. 1706, d. 1773, Professor, Archiater, framstående läkare, sid. 49, 59, 63, 75.
 • Rudbeck, Olof d. y., f. 1660, d. 1740, Professor i medicin, Archiater, namnkunnig för sina lärda arbeten, sid. 75.
 • Rudenhjelm, Bengt (Rudén), f. —, d. 1723, Statskommissarie, sed. Statssekreterare, sid. 23.
 • Rådberg, J. J., sid. 119.
 • Rydberg, Alva, f. 1878, Organist vid Sätra, Musiklärarinna, sid. 232.
 • Schück, Johan Henrik Emil, f. 1855, Professor i litteratur- och konsthistoria i Upsala, Rector Magnificus, en af de 18 i Sv. Akad., sid. 220.
 • Sidrenius, Jonas Erik, f. , d. 1734, Lektor i Skara, Prost i Sköfde, sid. 78.
 • Sidrén, Jonas, Intendent vid Sätra, sid. 70, 78, 79, 81, 87—89, 105.
 • Silfverstolpe, Magdalena (Malla), f. Montgommery, f. 1782, d. 1861, Öfverstinna, g. m. Öfversten i gen.-staben David Gudmund Silfverstolpe, sid. 115—118.
 • Sinclair, Carl Gideon, f. 1730, d. 1803, Gen.-fälttygmästare, sed. General, en tapper krigare, sid. 94.
 • Sjögren, Karl Johan Vilhelm, f. 1866, Professor i rättshistoria i Upsala, sid. 211.
 • Sjöström, Carl August, f. 1836, f. d. Rumormästare vid Sätra, sid. 195, 221.
 • Skragge, Samuel, Intendent vid Sätra, sid. 7—9, 11—14, 16—20, 24, 30, 34, 35, 43, 48, 86, 156, 157, 217.
 • Skragge, Elof, Tullinspektor, sid. 44.
 • Sköldebrand, Carl Erik, f. 1780, d. —, Löjtnant, sid. 116.
 • Sparre, Gustaf Adolf Vive, f. 1802, d. 1886, Grefve, Just.-statsminister, En af Rikets Herrar, Univ.-kansler, sid. 175.
 • Spens, Gabriel, f. 1712, d. 1781, Fältmarskalk, sid. 85.
 • Stackelberg, Valter Reinhold, f. 1705, d. 1801, Grefve, General, sid. 94. Stackelberg, Reinhold Adolf Louis, f. 1822, d. 1871, Grefve, Underlöjtnant, stor egendomsägare, sid. 206.
 • Stiernhielm, Georg, f. 1598, d. 1672, skald, polyhistor, ett af Sveriges största snillen, sid. 38.
 • Stromberg, Claes, f. 1698, d. 1782, Grefve, Riksråd, sid. 94.
 • Sundius, Peter, f. 1725, d.Läkare, Stadsfysiker i Kristiania, död där, sid. 79.
 • Sundevall, Fredrik Emil, f. 1811, d. 1881, Professor i anatomi, sid. 134, 138, 142.
 • Säman, Anders, f. 1738, d. 1806, Landtmätare, Brukspatron, donator till Sätra brunn, sid. 97—99, 111, 112.
 • Söder, Johan Axel, f. 1864, Arrendator vid Sätra brunn, f. d. Soldat, sid. 238.
 • Södergren, Karl Magnus, f. 1805, d. 1886, Prost i Skultuna, f. d. Reg.pastor, Brunnspredikant i Karlsbad i Böhmen, sid. 152.
 • Söderhjelm, Lorentz Petter, f. 1717, d. 1784, Bergsråd, en af Sätras välgörare, sid. 85, 151.
 • Taube, Hedvig Ulrika, f. 1714, d. 1744, Riksgrefvinna Taube, Konung Fredrik I:s maitresse, sid. 52.
 • Tawast, Johan Henrik, f. 1763, d. 1841, Öfverste, sed. General, Frih. och Grefve samt En af Rikets Herrar, sid. 94.
 • Tegnér, Esaias, f. 1782, d. 1846, Professor, Biskop, den store skalden, sid. 166.
 • Tersmeden, Jakob, f. 1683, d. 1752, Bergsråd, af Carl XII utnämnd till Öfv.-löjtnant, emedan han uppsatte en frikår i Dalarna under kriget, sid. 45.
 • Tersmeden, Per Reinhold, f. 1751, d. 1842, Öfverste, Chef för Smålands lätta kavalleri, Bruksägare, sid. 1 10.
 • Tersmeden, Petrus, f. 1849, f. d. Major vid K. Västmanl. reg:te, sid. 237. Thorling, Ivar, f. 1878, Med. lic., f. d. Underläkare vid Sätra, sid. 222. Thulin, Carl Emil Anton, f. 1855 ; Teckningslärare i Folkskolesem. och Tekniska skolan i Uppsala.
 • Tibullus, f. 59 f. Kr., d. 19 f. Kr., Romersk elegiker på kejsar Augusti tid, sid. 33.
 • Timteus, antingen pytagoréen, som lefde omkring 400 f. Kr., eller historikern, som dog 256 f. Kr., öfver 90 år gammal, sid. 33.
 • Troilius, Samuel, f. 1706, d. 1764, Ärkebiskop, en lärd och utmärkt man, politiker, sid. 85.
 • Troil, Uno (Troilius) Von, f. 1746, (d. 1803, Ärkebiskop, andlig vältalare, reseskildrare, sid. 110.
 • Trygger, Ernst, f. 1857, Professor i processrätt, sed. Justitieråd, Riksdagsman, politiker, sid. 194, 205.
 • Törneros, Adolf, f. 1794, d. 1839, Eleoquent. et poés. professor i Upsala, dagboksförfattare, sid. 124.
 • Wachtmeister, Axel Fredrik Claesson, f. 1855, Grefve, f. d. Gen.-direktör, förutv. Minister för Utrikes ärendena, Univ.-kansler, sid. 218. Walcker,
 • Elias von (Wolcker), f. 1660, d. 773, Kamrer vid Tullen, Kammarråd, sid. 23.
 • Wolcker, Jakob, sid. 40, 41, 42.
 • Wallin, Laura, f. 1855, Sånglärarinna, Organist vid Sätra, sid. 158, 188, 220.
 • Wallinder, Johan, f. 1853, d. 1912, Fil. kand., Bokbindare, Skriftställare, Badkamrer vid Sätra och Mösseberg, Förestånd. för Samskolan i Trollhättan, sid. 180.
 • Wallrawe, Herman, f. 1647, d. 1730, Landträntmästare i Upsala län, sid. 23. Weström, Nils Herman, f. 1814, d. 1860, Brunnskamrer vid Sätra, sid. 130.
 • Wieselgren, Peter, f. 1800, d. 1877, Domprost, stor andlig vältalare, den kände nykterhetskämpen, sid. 164.
 • Wolff, Christoffer, bördig från Sachsen, d. 1739, Reg.-filtskär vid Gardet, ägde en tid Sätra brunn, Sid. 48.
 • Wolff, Wallentin, Intendent vid Sätra, Sid. 49, 50, 52, 57, 58, 59.
 • Wrangel, Carl Magnus, f. 1727, d. 1786, ()fverhofpredikant, Prost i Sala, stiftade samfundet "Pro fide et Christianismo», Sid. 94.
 • Wrede, Fabian, f. 1641, d. 1712, Grefve af Elimä, Landtmarskalk, Kungl. Råd, President, Sid. 30.
 • Wrede, Fabian Casimir, f. 1724, d. 1795, Friherre, Fortif.-general, såsom sådan mycket framstående, Sid. 94.
 • Wright, Georg Jonas, f. 1754, d. 1800, Page hos Konung Gustaf Ill, Kammarjunkare, Ofverste, Sid. 94.
 • Wright, Ulrika Eleonora, f. grefvinna v. Fersen, f. 1749, d. 1810, Hofdam vid Gustaf Ill:s hof, »en af de 3 gracerna», Öfverstinna, Sid. 94.
 • Zetterström, Carl, f. 1767, d. 1829, Underläkare vid Sätra, Professor i medicin, framstående både lärare och bokkännare, Sid. 106, 123. Zetterqvist, Carl, f. 1754, d. 1809, Brunnskamrer vid Sätra, Sid. 106. Ziervogel, Samuel, Intendent vid Sätra, Sid. 88—90, 92, 96, 97, 99, 101, 123, 133.
 • Åkerman, Jakob, f. 1770, d. 1829, Prosektor, sed. Professor i medicin, Sid. 101, 102.
 • Åkerhjelm, Anna Wilhelmina Elisabeth (Annie), f. Qviding, f. 1869, Friherrinna, skriftställarinna, Sid. 217.
 • Örnflycht, Erland Uddesson, till Granhammar, f, d, 1629, Ryttmästare, ihjälstucken i Västerås af Erik Tuvesson Hökeflycht och begrafven i Västerås domkyrka, Sid. 52.
 • Östlin, Pehr Erik, f. 1809, d. 1875, Korpral vid Väsby kompani, Brandvakt vid Sätra, Sid. 167, 168.

 

Flora

Detta material är ännu inte sammanställt, men du kan se denna bilaga via länken nedan.

 

Myntförteckning

Bilaga VII beskriver kort ”De olika myntsorterna från Carl XII till Gustaf V”. Detta material är ännu inte sammanställt, men du kan se denna bilaga via länken nedan.

 

 

 

*** 

Sätra Brunns krönika →

» Tersmeden - ett författarporträtt →

» Digital utgåva →

» Fysisk utgåva →

» Bilagor och extramaterial →

***