Hem > Sätra Brunns krönika > Bilagor och extramaterial

Bilagor och extramaterial

Sätra Brunns krönika har flera bilagor och sammanställningar som utöver den kronologiskt krönikerade huvuddelen utgör ett rikt och intressant källmaterial.

 

Topografisk översikt 1720-1913

Krönikan innehåller ett rikt källmaterial med flera sammanställningar. En efterbearbetning av bokmaterialet har gjorts för den del av boken som omfattar kartor (bilaga I och II) samt dess följande tabeller i "Öfversikt af Sätra Brunns Topografi" (bilaga III). Dessa tabeller har transkriberats och sammanställts i ett kalkylark, som följer i sin helhet nedan. Materialet består av 389 observationer hämtade ur fem olika kartor från tre olika århundraden. Observationerna gäller i huvudsak byggnader, källor och allmän vegetation. Kartorna är upprättade 1720, 1796, 1820, 1868 och 1913. Endast den första och den femte kartan bilagda (vilka utgör bilaga I och II). I vissa fall har enskilda observationersserier kunnat kopplas till befintliga byggnader som finns utförligt beskrivna i Sätra Brunns Vård- och Underhållsplan (2002).

Öppna tabellen i Google Kalkylark (nytt fönster)

 

*** 

Sätra Brunns krönika →

» Tersmeden - ett författarporträtt →

» Digital utgåva →

» Fysisk utgåva →

» Bilagor och extramaterial →

***