Hem > Litteratur

Litteratur

Brunnsmuseet besitter ett stort antal litterära källmaterial med utgångspunkt från Sätra Brunn, men även andra kurorter och brunnar. Några av dessa resurser finns publicerade fritt på webben, några är fria att tillgängliggöra men inte publicerade, och andra är på grund av upphovsrätt inte möjliga att publicera på webben men kan tillhandahållas för forskningsändamål. Brunnsmuseet har även skapat egna litterära resurser med fria kulturlicenser. Skicka en förfrågan om litteratur till museet@brunnsmuseet.se.

 

Äldre skrifter

Ett urval av äldre skrifter med utgången upphovsrätt som vi har digitaliserade:

 

Skriftserie

Sätra Brunn har en lång och mångfacetterad historia. Dess historiska källor bjuder på många intressanta berättelser om hur det var att tillbringa sitt liv på brunnen förr i tiden. Brunnsmuseet har med ambitionen att berätta några av dessa historier skapat en skriftserie över Sätra Brunns historia. Skrifterna publiceras och kan laddas ned gratis från denna webbplats. Både texterna och bilderna kommer dessutom vara fritt licensierade med Creative Commons, så att de kan återanvändas och återpubliceras så länge upphovsperson anges. Vissa bilder där upphovsrätten är utgången publiceras som public domain (allmän egendom). Håll tillgodo!

Publicerade skrifter

I skriftserien om Sätra Brunns historia har hittills 5 skrifter publicerats,

 

Övriga historiska skrifter

  • Vatten, ås, källa, brunn – En djupdykning i vattnets historia på Sätra Brunn (Richard Meurman & Gustav Lundin, 2015)