Hem > Sätra Brunns krönika > Tersmeden - ett författarporträtt

Tersmeden - ett författarporträtt

Så vem var då denna Tersmeden? För att söka svar på den frågan kan vi faktiskt använda Tersmedens krönika som källa. I det personregister som finns längst bak i boken listar författaren sig själv, enligt följande;

”Tersmeden, Petrus, f. 1849, f. d. Major vid K. Västmanl. reg:te, sid. 237.” (Tersmeden, 1916).

Tersmedens egen förekomst i boken är om den donation i augusti 1915, som upprättats av kurgäster till intendenten Ragnar Fribergers 50-årsdag. Petrus omnämns som en av sju personer som undertecknat ett dokument om 50-årsfondens instiftande. Undertecknarna hade fått förtroende av brunnsgästerna att förvalta det insamlade kapitalet. 

Petrus Tersmeden föddes den 29 mars 1849 på släktgården Hellby säteri i Västerås. Den militära karriären var tidigt utlagd, ty vid 19 års ålder blev han antagen som kadett (student vid en officersutbildning), där han utexaminerades 1872. Snart efter examen tillträdde han som underlöjtnant vid Västmanlands regemente. Han steg sedan i de militära graderna, som löjtnant år 1875, sedan kapten 1892 och major 1898. Han tog avsked från militären 1904, men med tillstånd att behålla sin titel som del av regementets reserv. Fem år senare, vid 60 års ålder, tog Petrus fullständigt avsked ur krigstjänsten.

Petrus gifte sig 1884 i Tillberga kyrka i Västmanland, med Malvina Charlotta Andersson Andrén, själv född i Göteborg. Året efter föddes parets enda barn, en dotter vid namn Sigrid Erika Ida Petrowna, i Moskva. Petrus arbetade som sjukgymnast i Moskva 1875–1878, och tycks ha återkommit till den ryska huvudstaden även senare i livet. Kanske var det arbetet som sjukgymnast som väckte det särskilt stora intresset för Sätra Brunns historia?

Petrus avled i Stockholm 1934, samma månad som han skulle fyllt 85 år (Adelsvapen).

 

Släkten Tersmeden

Lyckligtvis finns fler källor kring släkten Tersmeden att tillgå. Tersmeden var en adelssläkt av tyskt ursprung som adlades 1751. Släkten tycks på flera sätt ha kopplingar till Sätra Brunn. Släktens adlige anfader Jakob Tersmedens (f. 1683) sjunde barn Beata (f. 1718) gifte sig med en viss magister Johannes Christianus Törning (f. 1701) som tragiskt nog avled vid Sätra Brunn redan 1741. Denna vetskap om dödsfallet bevisar att medlemmar av släkten Tersmeden tidigt vistats på brunnen.

Släkten har även haft minst en kartograf, för en karta över brunnsområdet 1913 tillskrivs en viss ”P. R. Tersmeden” vilken måste vara Karl Per Reinhold (f. 1881), då övriga med samma initialer inte levde året 1913. Med Petrus krönika som publicerades 1916 är det intressanta kopplingar mellan släkten Tersmeden och Sätra Brunn.

 

 

*** 

Sätra Brunns krönika →

» Tersmeden - ett författarporträtt →

» Digital utgåva →

» Fysisk utgåva →

» Bilagor och extramaterial →

***