Hem > Tidslinje

Tidslinje

Sätra Brunn har funnits i nära nog 320 år - en ofantligt lång tidsperiod som är svår att överblicka. Därför har vi sammanställt en serie händelser som kronologiskt sätter Sätra Brunns historia i ett större sammanhang.

Alltsedan "Att knådas eller dö" plockades ned efter säsongen 2014 så har "tidslinjen" varit saknad. Tidslinjen gestaltades i fysisk form och mätte spektakulära 3,14 meter, en centimeter för varje år från 1700 till 2014. Den blev populär bland besökarna delvis för sin ambition att sätta händelser på Sätra brunn i relation till händelser i Sverige och världen.

Vi lät lägga in de poster som fanns med på den ursprungliga tidslinjen. Sedan har vi lagt till, tagit bort och utökat med nya händelser, med bibehållen ambition att berätta om händelser på Sätra Brunn, i Sverige och i världen.

Tidslinjen är uppdelad i tre delar för att rymma hela historien. De tre delarna omfattar de första 150, följt av en mellanperiod á 100 år och avslutningsvis de senaste 70 åren. De två första tidslinjerna har händelser från brunnen, Sverige och världen. Tidslinjen från 1950- har endast händelser från Sätra Brunn.

De tre tidslinjerna uppdateras kontinuerligt. Länkarna öppnas i nytt fönster.

 

Läs mer om tekniken bakom