Hem > Tidslinje

Tidslinje

Alltsedan "Att knådas eller dö" plockades ned efter säsongen 2014 så har "tidslinjen" varit saknad. Tidslinjen gestaltades i fysisk form och mätte spektakulära 3,14 meter, en centimeter för varje år från 1700 till 2014. Den blev populär bland besökarna delvis för sin ambition att sätta händelser på Sätra brunn i relation till händelser i Sverige och världen. Att göra en ny tidslinje på samma sätt vore dyrt, och skulle det verkligen ge det nyhetsvärde som skulle legitimera kostnaden? Detta jämte ambitioner om en "webbutställning" med text, bild och video på webben gjorde att vi började se över alternativen. Vi föll ganska snart för verktyget TimelineJS, som förvandlar ett strukturerat datablad till en grafisk och enkel tidslinje som är gjord för att fungera i en vanlig webbläsare, på dator eller smart telefon. Var du än är, och när du vill.

Vi lät lägga in de poster som fanns med på den ursprungliga tidslinjen. Sedan har vi lagt till, tagit bort och utökat med nya händelser, med bibehållen ambition att berätta om händelser på Sätra Brunn, i Sverige och i världen. Allt som allt finns numera drygt 80 poster. Eftersom utvecklarna till TimelineJS rekommenderar att tidslinjer med deras verktyg inte bör överstiga ett visst antal händelser, så har vi delat upp Brunnsmuseets tidslinje i tre tidsperioder; 1700-1850 (som faktiskt har sin första post redan 1678), 1850-1950 och 1950 till idag. De två första har händelser från brunnen, Sverige och världen. Tidslinjen från 1950- har endast händelser från Sätra Brunn. De två första tidslinjerna illustreras med material som är fritt som public domain, medan tidslinjen 1950- har gott om bildmaterial men som tyvärr begränsas av upphovsrätt.

Tidslinjen kombinerar vår bildskatt som laddats upp på Wikimedia Commons med berättelser som grundats i gedigen och bred litteratur. Båda dessa komponenter utvecklas inom ramen för Open Sources Sätra Brunn, som är Brunnsmuseets arbete med öppna och fria kulturlicenser. Dessutom passar verktyget TimelineJS inom ramen för detta arbete.