Hem > Tidslinje

Tidslinje

Sätra Brunn har funnits i nära nog 320 år - en ofantligt lång tidsperiod som är svår att överblicka. Därför har vi sammanställt en serie händelser som kronologiskt sätter Sätra Brunns historia i ett större sammanhang.

Tidslinjen är uppdelad i tre delar för att rymma hela historien. De tre delarna omfattar de första 150, följt av en mellanperiod á 100 år och avslutningsvis de senaste 70 åren. De två första tidslinjerna har händelser från brunnen, Sverige och världen. Tidslinjen från 1950- har endast händelser från Sätra Brunn. Länkarna öppnas i nytt fönster.

 

Bakgrund

Alltsedan "Att knådas eller dö" plockades ned efter säsongen 2014 så har "tidslinjen" varit saknad. Tidslinjen gestaltades i fysisk form och mätte spektakulära 3,14 meter, en centimeter för varje år från 1700 till 2014. Den blev populär bland besökarna delvis för sin ambition att sätta händelser på Sätra brunn i relation till händelser i Sverige och världen.

Detta jämte ambitioner om en "webbutställning" med text, bild och video på webben gjorde att vi började se över alternativen. Vi föll ganska snart för verktyget TimelineJS, som förvandlar ett strukturerat datablad till en grafisk och enkel tidslinje som är gjord för att fungera i en vanlig webbläsare, på dator eller smart telefon. Var du än är, och när du vill.

Vi lät lägga in de poster som fanns med på den ursprungliga tidslinjen. Sedan har vi lagt till, tagit bort och utökat med nya händelser, med bibehållen ambition att berätta om händelser på Sätra Brunn, i Sverige och i världen. TimelineJS rekommenderar att tidslinjer med deras verktyg inte bör överstiga ett visst antal händelser, det är därför vi har delat upp Brunnsmuseets tidslinje i tre tidsperioder.

Illustrationerna i tidslinjen kombinerar vår bildskatt som laddats upp på denna Omeka och Wikimedia Commons med berättelser som grundats i gedigen och bred litteratur. Båda dessa komponenter utvecklas inom ramen för Open Sources Sätra Brunn, som är Brunnsmuseets arbete med öppna och fria kulturlicenser.