Hem > Sätra Brunns krönika

Sätra Brunns krönika

5ed532843766e0e7ceb46d05138f55ca.jpgSätra Brunns krönika 1700–1915 är en bok författad av Petrus Tersmeden och tryckt av det kända Uppsalaföretaget Almqvist & Wiksell 1916. Det är förmodligen den enskilt viktigaste skriftliga källan som finns över Sätra Brunns äldre historia. Det finns inget annat sammanhängande verk som krönikerar brunnens första två århundraden sedan etableringen som kurort 1700. Även mer samtida verk som behandlar brunnens äldre historia använder Tersmeden som källmaterial. Nils-Johan Höglund, brunnens intendent under hela 30 år, har omnämnt Tersmeden som ”den bästa historiken över Sätra Brunn”.

 

 

Digitalisering

Det är med denna bakgrund som Brunnsmuseet har finansierat och beställt en digitalisering av denna oumbärliga skrift. Digitaliseringen genomfördes av Uppsala universitetsbibliotek i oktober 2017, som del av tjänsten Books2ebooks.

Initiativet att digitalisera Tersmedens krönika och göra den tillgänglig för allmänheten som en kostnadsfri e-bok är en följd av Brunnsmuseets ambition att bevara och berätta om Sätra Brunns historia. Brunnsmuseets stadgar anger den ideella föreningens ändamålsparagraf såsom ”att verka och samverka för att de historiska värdena på Sätra Brunn bevaras och tillgängliggörs”.

I krönikans inledning skriver Tersmeden själv att ”ett allt större intresse vaknat för gångna tiders kultur” vilket ”framkalla en önskan att se dess minnen samlade i en form, tillgänglig för alla.” (Tersmeden, 1916). Tersmeden själv hade alltså förhoppningen om att sin krönika skulle bli tillgänglig för alla i en samlad form, och nu när över hundra år passerat och upphovsrätten löpt ut så kan denna skrift göras fritt tillgänglig för den intresserade allmogen.

 

*** 

Sätra Brunns krönika →

» Tersmeden - ett författarporträtt →

» Digital utgåva →

» Fysisk utgåva →

» Bilagor och extramaterial →

***