Hem > Litteratur

Litteratur

Brunnsmuseet besitter ett stort antal litterära källmaterial med utgångspunkt från Sätra Brunn, men även andra kurorter och brunnar. Några av dessa resurser finns publicerade fritt på webben, några är fria att tillgängliggöra men inte publicerade, och andra är på grund av upphovsrätt inte möjliga att publicera på webben men kan tillhandahållas för forskningsändamål.

Brunnsmuseets e-böcker

Brunnsmuseets egna digitaliserade e-böcker hittar du på vår webbplats för kulturarvssamlingar via denna länk.

Äldre skrifter

Ett urval av äldre skrifter med utgången upphovsrätt som vi har digitaliserade. Samtliga skrifter finns att ladda ner i sin helhet som PDF. Notera att länkar med angivelse i megabyte hämtar filen direkt, säkerställ att du är ansluten till ett trådlöst Wi-Fi nätverk eller har en tillräcklig dataplan för mobilt nätverk.

Skragges tractater

Sätra Brunns grundare Samuel Skragge publicerade under sin levnad tre framstående böcker om kurorter. Dessa böcker benämns gemensamt som Skragges tractater. Brunnsmuseet har låtit samla och tillgängliggöra samtliga dessa titlar, som finns för nedladdning här nedan.

 

Skriftserie

Sätra Brunn har en lång och mångfacetterad historia. Dess historiska källor bjuder på många intressanta berättelser om hur det var att tillbringa sitt liv på brunnen förr i tiden. Brunnsmuseet har med ambitionen att berätta några av dessa historier skapat en skriftserie över Sätra Brunns historia. Skrifterna publiceras och kan laddas ned gratis från denna webbplats. Både texterna och bilderna kommer dessutom vara fritt licensierade med Creative Commons, så att de kan återanvändas och återpubliceras så länge upphovsperson anges. Vissa bilder där upphovsrätten är utgången publiceras som public domain (allmän egendom). Håll tillgodo!

Publicerade skrifter

I skriftserien om Sätra Brunns historia har hittills 5 skrifter publicerats,

Relaterade skrifter

 • Vatten, ås, källa, brunn – En djupdykning i vattnets historia på Sätra Brunn (Richard Meurman & Gustav Lundin, 2015)

Övrigt vetenskapligt

För tips och handledning kring olika museala ämnen rekommenderar vi sidan Museikunskaper hos Arbetsam. Här nedan följer några resurser som har särskild betydelse för Sätra Brunn. Gemensamt för dessa resurser är att de även är tillgängliga att ladda ner som fulltext samt är länkar som är utanför Brunnsmuseets domäner.

Tips för den som är intresserad av kurorter och kurortskulturer

Här presenterar vi ett utdrag ur Elisabeth Mansén Publikationslista (Källa).

 • Mansén, Elisabeth, Ett paradis på jorden: om den svenska kurortskulturen 1680-1880, Atlantis, Stockholm, 2001
 • Mansén, Elisabeth, ’Kurortskulturen, kneippkuren och det taktila: Om nyttan av barfotavandringar i daggvått gräs’, i Naturen, kuren & samhället: vård på sanatorier och kurorter ca 1870–2010 / [ed] Motzi Eklöf, Stockholm: Carlsson , 2011, 110-143
 • Mansén, Elisabeth, 'Kurorter och vattenkurer', Til at stwdera läkedom : tio studier i svensk medicinhistoria., s. 285-301, 2008
 • Mansén, Elisabeth, 'Urban Hiärne och kurortskulturen', Den otidsenlige Urban Hiärne : föredrag från det internationella Hiärne-symposiet i Saadjärve, 31 augusti-4 september 2005., s. [133]-153, 2008
 • Mansén, Elisabeth, ‘Brunnsliv och kurortskultur i Ronneby 1705–2005’, i Ronneby brunn under trehundra år 1705–2005. Byggförlaget, Stockholm 2005, s. 17–81.
 • Mansén, Elisabeth, ‘Hälsobrunnarna och upplysningen. Om hälsobrunnarna som en upplysningens praktik’, i Ljus över landet? Upplysningen som drivkraft i 1700-talets svenska vetenskap och vitterhet, Göteborg 2005, s. 63–77.
 • Mansén, Elisabeth, 'Vänskap och kärlek inom kurortskulturen.', Ljuva möten och ömma samtal, Valborg Lindgärde & Elisabeth Mansén, redaktörer., s. 111-[145], 1999
 • Mansén, Elisabeth, '"Hälsan tiger still": om kurortskulturen och kvinnorna', Tystnader / Hans Andersson & Eva Österberg (red.)., s. 49-64, 1997
 • Mansén, Elisabeth, ’Swedish Spas and Watering-places – a Living Traditions Since 1680’, i Thermae Europae, Vol. 4: 2008
 • Mansén, Elisabeth, ’Kurortskulturen som spindelnät’. i Finsk tidskrift nr 2–3, 2004, s. 145–156.
 • Mansén, Elisabeth, 'Bara vanligt vatten!.', Rig., 2000 (83), s. [65]-76, 2000
 • Mansén, Elisabeth, 'An image of paradise: Swedish spas in the eighteenth century', Eighteenth-century studies (Print)., 1997/98 (31), s. 511-516, 1998

 
Annan litteratur

FÖRHANDLINGAR VID ALLMÄNNA SVENSKA LÄKAREMÖTET I NORRKÖPING 1887.

Artikel (särtryck ur ovanstående s 113-128): Om sjukgymnastikens utveckling och utöfning nu för tiden
av Wide, Anders (Anders Gustaf), 1854-
Publication date 1888.

På sid 13 i artikeln gör Professor Henschen ett inlägg.

Finns att läsa hos archive.org.


SVENSKA OCH FINSKA MEDICINALVERKETS HISTORIA 1663-1812

AF OTTO E. A. HJELT
HELSINGFORS CENTRALTRYCKERI,
1891-1893

Finns att läsa hos runeberg.org. Boken uppdelad på tre delar.

Del 3 sid 625 (i pdf) börjar kapitlet XXIV
HÄLSOKÄLLOR
1. Brunnsprivilegier.
2. Antagande af brunnsläkare.
3. Brunnsläkares särskilda åligganden.
4. Understöd för hälsobrunnar. Brunnslasarett.
5. Utländska mineralvatten.
6. Artificiella mineralbad.