Personal på Sätra Brunn

Titel

Personal på Sätra Brunn

Objekt i samlingen Personal på Sätra Brunn

Personal 1955
Intendent Ole Carneskog (i mitten) med personal framför Mathisen. Året är 1955

Personal 002
Personal på Sätra Brunn sommaren 1908. Sittande 3 från vänster är intendent Ragnar Friberger.

Personal på Sätra Brunn sommaren 1867
Personal på Sätra Brunn - sommaren 1867.
Professor, intendent Olof Glas
Underläkare Olof Hammarström
Perdikant Herman Björnström
Underläkare Carl Wettergren, sedemera läkare i Arboga

Personal på Sätra Brunn sommaren 1891
Personal på Sätra Brunn sommaren 1891.
1. Apotekare Ekblom
2. Doktor Olsson
3. Fröken Hultberg
4. Doktor Ternell
5. Doktor Thune
6. Doktor Hildebrand
7. Tandläkare Öberg
8. Doktor Dahlin
9. Fröken Edlund