Brunnsmuseets webbutställning – Henschens badhus

Brunnsmuseets utställning i Henschens badhus är vår stora basutställning som vi kontinuerligt arbetar med sedan sommaren 2021. Tidigare år hade vi olika utställningsnamn för varje år, du kan se dessa tidigare utställningar på Omeka. Den fysiska utställningen 2024 håller öppet lördagar kl. 11-15 fram till och med andra helgen i september (Kulturarvsdagen). För aktuella öppettider, se museets hemsida.

Brunnsmuseets webbutställning – Henschens badhus invigdes den 21 maj 2023. I denna webbutställning har vi skapat virtuella rum med samma indelning som i den fysiska utställningen. Här kan du gå igenom varje utställningsdel för att läsa, titta på bilder och lyssna på berättelser. Den nya webbutställningen är unik vad gäller både omfattning och aktualitet, eftersom den omfattar hela den fysiska utställningen. Det är också första gången som vi byggt upp en webbutställning som finns att besöka samtidigt som den fysiska utställningen. Vår förhoppning är att webbutställningen ska fungera parallellt som komplement till den fysiska, oavsett vilken som du besöker först. Välkommen in!

Medverkande

Brunnsmuseet Sätra Brunn