Kyrkan

Kyrkan har under lång tid varit en viktig institution på Sätra Brunn. Dess inflytande har varit dubbelt, dels är självaste kyrkobyggnaden ett starkt landmärke på brunnsområdet, dels har den konfessionella verksamheten varit betydelsefull.

Brunnens första kyrka

Den första kyrkan byggdes 1705–1708, kort efter brunnens grundande. Den var belägen vid platsen intill brunnshuset, vid det "brunnskontoret". Kyrkan eldhärjades och brann ner till grunden under 1700-talets första hälft. Den enda återstoden av den första kyrkan, är det kors som idag sitter på taket till Brunnshuset.

Lyssna på berättelsen

Lyssna nedan på ett utdrag ur Brunnsmuseets ljudguide #6, om brunnens första kyrka.

Brunnens andra kyrka

Den andra kyrkan byggdes 1759-1760. Intendent Sidrén ansökte om ett lån av 20000 Daler kopparmynt (motsvarande ca 720 000 kronor idag) för ändamålet, och fick lånet beviljat - räntefritt. Detta var en period av ekonomiskt välstånd på brunnen. Efter att ha använts som kyrka i hundra år, hade den gamla kyrkan blivit för liten för den ökade tillströmningen av brunnsgäster. Från år 1879 uppläts gamla kyrkan till gymnastiksal efter att under en period varit läsesal. Huset har alltså genom åren både vårdat själen
och kroppen. Byggnaden finns kvar än idag, under benämningen Brunnskontoret.

Lyssna på berättelsen

Lyssna nedan på ett utdrag ur Brunnsmuseets ljudguide #7, om brunnens andra kyrka.

Sätra Brunn. Brunnens 3dje kyrka. Uppförd 1863-66. Foto 1860-tal.jpg

Brunnens tredje (nuvarande) kyrka

Den tredje kyrkan började byggas 1863 och invigdes 1867 av dåvarande biskopen C.O. Björling. Den nya kyrkobyggnaden förlades till sin nuvarande plats i Flemingsparkens
nordvästra del. Byggnaden är en likarmad korskyrka utan torn och rymmer närmare 1 000 personer.

I denna kyrka har genom åren hållits många bröllop, dop och konfirmationer. Men också en rad konserter av olika slag. Kyrkan ägs av Sätra Brunn som under många år haft egna präster, ofta teologie studerande från Uppsala universitet. Under senare år har präst från Kila församling förrättat högmässa och andra sammankomster.

Lyssna på berättelsen

Lyssna nedan på ett utdrag ur Brunnsmuseets ljudguide #8, om brunnens tredje (nuvarande) kyrka.

Kyrkan. 1960-tal. Interiör orgel. Ej postg Asida.jpg

Orgeln i Sätra Brunns kyrka


Orgelverket är skänkt av byggmästare J. Lemke och kostade 4 000 riksdaler, till brunnens nya kyrka 1867. Enligt uppgifter är orgeln byggd av organisten i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala, Daniel Wallerström.

Orgeln har restaurerats både 1953 och 1969. I samband med detta arbete framkom att delar av pipmaterialet härstammar från orgelbyggaren och stolmakaren Jonas Ekengren, som var verksam i slutet av 1700-talet. Möjligen kan dessa delar härstamma från den gamla Ekengrenorgeln i Vallentuna kyrka, som Wallenström ersatte med en ny några år innan han byggde brunnens orgel.

Orgeln pryds överst av en lyra. Det var viktigt att efter varje sommar ta ner den över vintern då kyrkan är byggd på en granbädd och i rörelse. Då brunnen sedan ca 2000 inte haft någon egen organist har detta "missats" och lyran sitter nu fast mellan tak och orgel.