Albumet

Fotoalbum-1929-30-omslag-1.jpg

Viktor Nisses Fotoalbum 1929-30

Viktor Nisses föddes i Gagnef 1902 som nummer tre i en syskonskara på fem pojkar. Efter skolgång på hemorten och i Falun tog han där studentexamen 1923 och började därefter läsa till läkare i Uppsala.

Under sommarloven 1929 och 1930 tjänstgjorde han, motsvarande nutida läkares AT-tjänstgöring, på Sätra Brunn. Han var där också flitig med sin kamera och bilderna sammanställde han med åtföljande texter till detta fotoalbum om livet vid Sätra Brunn under dessa två somrar. På några av bilderna från -29 har Viktor ett svart band på vänster arm. Han bar det därför att hans kära moster, som skött om familjen efter hans mammas död 1907, nyligen hade avlidit.

Eftersom arbetsmarknaden för läkare på den tiden inte var så lysande, valde Viktor efter den sista sommaren på Sätra Brunn att byta utbildningsinriktning och fortsatte därför sin utbildning på Tandläkarhögskolan i Stockholm där han blev färdig tandläkare 1932. Han flyttade därefter till Sundsvall, öppnade en privatpraktik, gifte sig, fick tre flickor och levde där till sin död 1968.

***

Brunnsmuseet önskar påtala att det språkbruk som används i fotoalbumet är förlegat och inte till fullo överensstämmer med vår syn på världen. Vi har samtidigt valt att inte göra någon retuschering/censurering av dessa bilder. Vi hoppas att du som besökare har överseende med detta.

***

Bläddra i albumet

Fotoalbum-1929-30-s1.jpg Fotoalbum-1929-30-s2.jpg Fotoalbum-1929-30-s3.jpg Fotoalbum-1929-30-s4.jpg Fotoalbum-1929-30-s5.jpg Fotoalbum-1929-30-s6.jpg Fotoalbum-1929-30-s7.jpg Fotoalbum-1929-30-s8.jpg Fotoalbum-1929-30-s9.jpg Fotoalbum-1929-30-s10.jpg Fotoalbum-1929-30-s11.jpg Fotoalbum-1929-30-s12.jpg Fotoalbum-1929-30-s13.jpg Fotoalbum-1929-30-s14.jpg Fotoalbum-1929-30-s15.jpg Fotoalbum-1929-30-s16.jpg Fotoalbum-1929-30-s17.jpg Fotoalbum-1929-30-s18.jpg Fotoalbum-1929-30-s19.jpg Fotoalbum-1929-30-s20.jpg Fotoalbum-1929-30-s21.jpg Fotoalbum-1929-30-s22.jpg Fotoalbum-1929-30-s23.jpg Fotoalbum-1929-30-s24.jpg Fotoalbum-1929-30-s25.jpg Fotoalbum-1929-30-s26.jpg Fotoalbum-1929-30-s27.jpg Fotoalbum-1929-30-s28.jpg Fotoalbum-1929-30-s29.jpg Fotoalbum-1929-30-s30.jpg Fotoalbum-1929-30-s31.jpg Fotoalbum-1929-30-s32.jpg Fotoalbum-1929-30-s33.jpg Fotoalbum-1929-30-s34.jpg Fotoalbum-1929-30-s35.jpg Fotoalbum-1929-30-s36.jpg Fotoalbum-1929-30-s37.jpg Fotoalbum-1929-30-s38.jpg Fotoalbum-1929-30-s39.jpg Fotoalbum-1929-30-s40.jpg Fotoalbum-1929-30-s41.jpg Fotoalbum-1929-30-s42.jpg Fotoalbum-1929-30-s43.jpg Fotoalbum-1929-30-s44.jpg Fotoalbum-1929-30-s45.jpg