Snickeriet

Snickeriet_vidvinkel.jpg

Snickeriet uppfördes 1907 och tillbyggdes 1948 med anledning av tillökad maskinpark. Utbyggnaden är av ren nyttokaraktär och utan särskild förfining. Interiört har den ursprungliga delen en tydlig karaktär, med pärlspont på väggar och tak samt utpräglad profilkultur, nära besläktad med andra samtida byggnader på brunnen, t ex Pehrsverandan och Traktörns matsal.

Snickeriet utgörs idag av ett stort rum med maskiner, verktyg, mallar, virke etc. Byggnaden har såväl exteriört som interiört kulturhistoriska och arkitektoniska värden, till dessa kommer även brunns- och verksamhetsbetingade värden. Bl.a. har man använt det som möbelsnickeri och gjort olika möbler som fåtöljer (som finns här i utställningen) och utemöbler (som finns i Pehrsparken).

Bildkollage

Se även

***