Henschen

76E8A3ED-6D1D-4211-BF89-4E0CB7F1A747.jpeg

Salomon Eberhard Henschen i laboratoriet.

Salomon Eberhard Henschen (f. 1847, d. 1930) var intendent vid Sätra Brunn under åren 1886-1900. Han var vid sitt tillträde medicine doktor och blev sedermera professor vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. Han erhöll ett stort antal pris, var medlem av Vetenskapsakademin och flera kommittéer.

Han var specialiserad på nervsystemets sjukdomar och bedrev botaniska studier. Salomon Henschen var också en stridens man, bland annat upplät han Brunnskyrkan till frikyrkomöten, vilket inte uppskattades av prästen i Kila församling.

Före Henschen

Efter att Samuel Skragge anno 1700 förvärvat den dåvarande bebyggelsen runt Sätra Brunn var den första nybyggnationen han företog en badstuga.[1] Den första badstugan uppfördes nära Segerkällan. Här badade man i vatten direkt från källan och ofta med gyttja. Pehr von Afzelius rustade badhuset och byggde ytterligare ett för allmogen med kallbad vid Brudkällan. 

Totalt uppfördes fyra badhus under 1700-talet, varav de sista två revs i samband med att Glas badhus byggdes.

Olof Glas uppförde med lånade pengar ett nytt badhus 1855. Glas argumenterade för pengarna med att man måste:

"Freda brunnsgästerna för fruktan och faror att under det instörtande huset dödas eller åtminstone skadas".

Efter Henschen

I början av 1900-talet byggde Friberger ytterligare ett badhus. Under 1900-talet har badhusens interiörer och funktioner förändrats stegvis fram till dagens utseende.

Under 1960-talet utreddes idéer om at bygga badbassäng i Henschens badhus och att bygga ett badhus väster om Missionskyrkan.

Glas och Henschens badhus användes ännu vid 1990-talets mitt. Björnströms användes som badhus till 1987 och har sedan en ombyggnation nyttjats som damfrisering och därefter florist fram till 2014. Den ena ingången mot landsvägen har byggts igen och planlösningen blivit två större rum. Fribergers användes till 1993, och har under åren 2009–2015 nyttjats som konstgalleri under namnet Galleri Fribergers. Henshens badhus började 2014 användas som utställningslokal för Brunnsmuseets sommarutställningar. Den 17 oktober 2018 börjar inflyttningen i Björnströms badhus som föreningslokal för Brunnsmuseet.

Det nya friskvårdshuset byggdes 1994 klara trycket från brunnsgäster och rehabiliteringsverksamheten. Det var en modern anläggning med 34-graders simbassäng, som ersatte de tidigare badhusens separata badkärl. Det varma vattnet välkomnades starkt av främst reumatiker, men minskat i denna betydelse till följd av kurortens skiftande fokus från friskvård och rehabilitering till mer renodlad spaverksamhet. Friskvårdshuset är beläget i kurortens östra del, nära hotellkomplexet Skogsgården.

[1](Kindblom, 1995, s. 135). 

Kindblom, I. (1995). Badhus: bad och badande före 1950 (1. uppl). Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Se även

  • Läs mer om Henschen i utställningen ”Henschen” (2018).

***