Posten

Sätra Brunn. Postkontoret. Foto..jpg

Postkontoret byggdes år 1905 som kompletterande byggnad till affären. Ända fram till 1980-talet fanns fungerade byggnaden som postkontor för brunnsgästerna.

Text ur Ruth Rosenius-Högmans bok Sätra Brunn genom tiderna:

"På Skragges tid (1700-talet) uppehölls Sätras sparsamma postförbindelser genom ridande bud till Västerås. Antagligen var förhållandet enahanda under de närmast följande 150 åren. Av en brevväxling från 1800-talets mitt framgår, att post från Sätra till Stockholm avgick måndagar och torsdagar. Dess med spänning motsedda ankomst skedde tisdagar och fredagar. Hur den transporterades får man däremot ej veta; antagligen skedde det med ridande eller åkande postiljon.

På 1870-talet, då posten med järnväg anlände till Sala, där ett postkontor inrättats, hämtades den till Sätra tre gånger i veckan av ett kvinnligt gångbud, "Hebo-Johanna". Hon efterträddes av brunnens f.d. nattvakt, som hette Löfgren. Då Sätra på 1880-talet fick regelbunden skjutsförbindelse med Sala lämnades och avhämtades brunnens postväska på postkontoret av badanstaltens kusk. Såväl avgående som ankommande post passerade brunnskontoret, där man varje postdag, fortfarande tre gånger i veckan, skrev ut en lista på ankommande brev, vilken uppsattes på biljettkontorets anslagstavla. De brunnsgäster, som möjligen väntade brev, kunde där efterspana sina namn. Var man lycklig nog att återfinna det på listan, fick man våga en diskret knackning på biljettluckan för att erhålla den efterlängtade försändelsen. Som biljettkontor användes den forna kägelbanans paviljong, som då hade en särdeles lämplig placering under ett par höga träd mellan Glas' badhus och det dåvarande Societetshuset.

Sedan början av 1900-talet har Kgl. Postverket inrättat poststation vid Sätra brunn för såväl badanstaltens som ortsbefolkningens räkning. Brunnsgästerna erhålla sin post post till resp. bostäder genom brunnens personal."

Se även

Bilder taggade med etiketten "Vykort" på vår Omeka.