På Brunnssalongens veranda. Bl a intendent Björnström och mamsell Maria Henschen. År 1870-talet.

Sätra Brunn.På Brunnssalongens  veranda.  I förgrunden sitande intendent Björnström och sittande t h mamsell Maria Henschen. År 1870-talet. Ur Maria Henschens samling. Foto storlek 98x60 mm. Foto..jpg
Sätra Brunn.På Brunnssalongens  veranda.  I förgrunden sitande intendent Björnström och sittande t h mamsell Maria Henschen. År 1870-talet. Ur Maria Henschens samling. Foto storlek 98x60 mm. text.jpg

Titel

På Brunnssalongens veranda. Bl a intendent Björnström och mamsell Maria Henschen. År 1870-talet.

Beskrivning

På Brunnssalongens veranda. I förgrunden sittandeintendent Björnström och sittande t h mamsell Maria Henschen.
År 1870-talet.
Ur Maria Henschens samling. Foto storlek 98x60 mm.
Foto.

Björnström var intendent och överläkare på Sätra Brunn 1868-1878. Han tjänstgjorde som underläkare 1863 på brunnen.

Citat

“På Brunnssalongens veranda. Bl a intendent Björnström och mamsell Maria Henschen. År 1870-talet. ,” Brunnsmuseets kulturarvssamlingar, visades 2 juli 2020, http://omeka.brunnsmuseet.se/items/show/177.

Utdataformat