"Skallerormen". Från början av 1900-talet.

Sätra Brunn. Fordon. Skallerormen. År 1910. VYkort efter foto..jpg

Titel

"Skallerormen". Från början av 1900-talet.

Ämne och nyckelord

Skallerormen. I början på 1900-talet kunde man åka hästskjuts vissa dagar i veckan mellan Sätra Brunn och Sala järnvägsstation. För ändamålet användes en gulmålad wurst med längsgående sittbänkar, klädda med röd schagg och skuggad av ett vitt tak. Det var den beryktade ”Skallerormen”.

Körkarlen påbilden hette Carlditz och var arrendator på Fängsbacken. Han står närmast husknuten tv. Mannen i dörröppningen med rundkullig mössa är Brunnsmästaren Zetterström.
(Källa st två: Lndberg, Salabygden)

Vykort nytryck 2013, Brunnsmuseet, efter foto från ca 1910.

Samling

Taggar

Citering

“"Skallerormen". Från början av 1900-talet.,” Brunnsmuseets kulturarvssamlingar, visades 15 april 2024, https://omeka.brunnsmuseet.se/items/show/265.

Utdataformat