Personal på Sätra brunn sommaren år 1908.

Sätra Brunn. Personal. Sommaren år 1908. Foto..jpg
Sätra Brunn. Personal. Sommaren år 1908. Text..jpg

Titel

Personal på Sätra brunn sommaren år 1908.

Beskrivning

Personal på Sätra brunn sommaren år 1908.
Sittande från vänster till höger:
Med. kand. Gottfrid Persson (senare Sallvén)
Professor Zuehsel (inspektor)
Docent Ragnar Friberger (överläkare)
Kyrkoherde Johansson (Hellamns far) gäst
Fil. dokt. lektor Bäcklin, kamrer

Ståede fr v - h
Teol stud Norberg?
Med. stud. Hilding Bergstrand, massör
Med. stud. Carl Loedén, massör
Med. stud. Ivan Syk, massör
Apotekare Herman Rydberg, apotekare
Med. kand. Ejnar Karlberg, massör
Med. stud. Erik Walde, massör
Med. kand. Fredrik Sjöblom, 2:de underläkare
Med. kand. Daniel Rudberg, 3:de underläkare

Foto efter originalfoto

Citering

“Personal på Sätra brunn sommaren år 1908.,” Brunnsmuseets kulturarvssamlingar, visades 14 juni 2024, https://omeka.brunnsmuseet.se/items/show/268.

Utdataformat