Personal vid Sätra Brunn 1908 poserandes framför Kalseniusstenen.

Sätra Brunn. Personal. Kalseniusstenen. Årtal 1908.jpg

Titel

Personal vid Sätra Brunn 1908 poserandes framför Kalseniusstenen.

Beskrivning

Personal (funktionärer) vid Sätra Brunn 1908 poserandes framför Kalseniusstenen.

Stående fr vä: Figge Sjöblom
Teol. Eriksson
Kamrer lektor Bäcklin
Med. kand. Persson
Med. kand. Rudberg
Med.stud. Erik Walve
Med. stud. Ejnar Karlberg

Sittande: Med. stud. Ivan Syk
Med. stud. Hilding Bergstrand
Apotekare Herman Rydberg
Med. kand. C Svedén

Citat

“Personal vid Sätra Brunn 1908 poserandes framför Kalseniusstenen.,” Brunnsmuseets kulturarvssamlingar, visades 24 september 2021, https://omeka.brunnsmuseet.se/items/show/275.

Utdataformat