Konfirmander på väg ut från kyrkan

DSC_0257.jpeg

Titel

Konfirmander på väg ut från kyrkan

Beskrivning

Konfirmation av Kila sockens läsbarn i Sätra Brunns kyrka pingsten 1936, då Kila kyrka renoverades och brunnskyrkan användes som tillfällig församlingskyrka för Kila församling. Prästen heter Ejnar Brundin. Tack Ann-Marie Olofsson för tips.

Citat

“Konfirmander på väg ut från kyrkan,” Brunnsmuseets kulturarvssamlingar, visades 8 augusti 2022, https://omeka.brunnsmuseet.se/items/show/356.

Utdataformat