Tennfat

Tennfat

Detta vackra tennfat med ett inristat brunnssigill kom till Brunnsmuseets kännedom genom Bo Brodd i Skurup som föredömligt kontaktade museet. Bo har berättat om hans morfar vid namn Eric Vilhelm Brodd, född i Broddby, Tegelsmora som ligger en bit norr om Uppsala. Fatet har Bo ärvt av sin mor som i sin tur ärvt det från sin far, Eric Vilhelm.

På fatet finns även ett datum, den 8/8 1934 - hela 85 år sedan! Men varför detta datum? Jo, för Eric Vilhelm föddes den 8 augusti 1894 och fick fatet som gåva - fatet är alltså en 40-årspresent! Ytterligare detaljer kring Eric Vilhelm är att han var till yrket var militär, därtill gymnastikdirektör med egen gymnastiksal samt ägare till en biografsalong i Uppsala. Samt får man förmoda en återkommande brunnsgäst! Vi gratulerar Eric Vilhelm som den 8 augusti fyllde 125 år!

Fatet köptes in av Brunnsmuseet den 1 oktober 2018 och premiärvisas i årets utställning ”Detta har hänt...”.

***

Tennfat