Bläddra bland objekt (9 totalt)

  • Taggar: Personal

Pärm blå Bild 10a. Sätra Brunn. Personal. Sommaren 1908. Årtal 1908.jpg
Läkare och annan personal 1908. Sittande tredje från vänster Docent Ragnar Friberger. Han var intendent på brunnen 1905-1919.

Personal. År 1909..jpg
O, forna tiders kollegor! 1909. Stående Pastor Nordblad, Dr Carlberg, Apo Rydberg, Dr Walde, Dr Gelin, Dr Borner, Prof Bergstrand, Dr Wahlby. Sittande Dr Rudberg, Dr Sjöblom, Lektor Bäcklin, Prof Friberger, Dr Saedén. (Enligt text på fotot)

Taggar:

Personal. Sommaren 1908..jpg
Sittande 3 fr v. Överläkare Ragnar Friberger

Taggar:

Personal.  Funktionärskåren 1937..jpg
Funktionärskåren 1937 framför Mathisen.
Identifierade (enligt baksidestext):
Nilsen, sittande 1:a från vä
Valler, sittande 2:a från vä
Benning (?), sittande 3:a från vä
Stenström, sittande 4:a från vä
Jonsson, sittande 8:a från…

Taggar: ,

Personal. 1891. Frv Apotekare Ekblom. Doktor Olsson. Fröken Hultberg. Doktor Ternell. Doktor Thona. Doktor Hildebrand. Tandläkare Öberg. Doktor Daklin.  Fröken Edlund. A.jpg
Personal på Sätra Brunn sommaren 1891.
1. Apotekare Ekblom
2. Doktor Olsson
3. Fröken Hultberg
4. Doktor Ternell
5. Doktor Thune
6. Doktor Hildebrand
7. Tandläkare Öberg
8. Doktor Dahlin
9. Fröken Edlund

Taggar:

Tjänstemän vid Sätra Brunn sommaren 1867 (bild).jpg
Personal på Sätra Brunn - sommaren 1867.
Professor, intendent Olof Glas
Underläkare Olof Hammarström
Perdikant Herman Björnström
Underläkare Carl Wettergren, sedemera läkare i Arboga

Taggar:

Personal. Sommaren 1908. Sittande 3 fr v. Överläkare Ragnar Friberger.jpg
Personal på Sätra Brunn sommaren 1908. Sittande 3 från vänster är intendent Ragnar Friberger.

Taggar:

Personal. Intendent Ole Carneskog med personal. 1955.jpg
Intendent Ole Carneskog (i mitten) med personal framför Mathisen. Året är 1955

Taggar: ,