Salomon Eberhard Henschen. Intendent på Sätra brunn år 1886—1900.

18 Salomon Eberhard Henschen.JPG
18 S E Henschen.jpg

Titel

Salomon Eberhard Henschen. Intendent på Sätra brunn år 1886—1900.

Beskrivning

Intendent på Sätra brunn år 1886—1900.
Salomon Eberhard Henschen. 1886—1900 föddes 1847 i Uppsala, fadern magistratssekreterare. Student vid 15 års ålder, med. d:r 1880, professor i praktisk medicin 1882, fil. hedersdoktor 1900, allt i Uppsala. Professor i medicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Serafimerlasarettet år 1900. Studieresor i Amerika och Europa, föredragshållare vid kongresser i de flesta europeiska huvudstäder, flitig vetenskaplig skriftställare av internationellt anseende. Emeritus 1912, med. jubeldoktor 1930. Dog i Stockholm 1930.

Källa: Rosenius-Högman Ruth, Uppgifter om Sätra Brunn 1937.

Citat

“Salomon Eberhard Henschen. Intendent på Sätra brunn år 1886—1900.,” Brunnsmuseets kulturarvssamlingar, visades 18 juni 2021, http://omeka.brunnsmuseet.se/items/show/329.

Utdataformat