Bläddra bland objekt (9 totalt)

  • Taggar: Vykort

Personal.  Funktionärskåren 1937..jpg
Funktionärskåren 1937 framför Mathisen.
Identifierade (enligt baksidestext):
Nilsen, sittande 1:a från vä
Valler, sittande 2:a från vä
Benning (?), sittande 3:a från vä
Stenström, sittande 4:a från vä
Jonsson, sittande 8:a från…

Taggar: ,

Kyrkan. 1960-tal. Interiör orgel. Ej postg Asida.jpg
Sätra Brunns tredje kyrka stod invigdes 1879. Den fick då en ny orgel som skänkts av en brunnsgäst, byggmästare J. Lemke och uppgivits ha kostat 4000 riksdaler. Enligt uppgift är orgeln byggd av organisten Daniel Wallenström i Uppsala 1867

Personal. Intendent Ole Carneskog med personal. 1955.jpg
Intendent Ole Carneskog (i mitten) med personal framför Mathisen. Året är 1955

Taggar: ,

Arbetsterapin. 1980-tal. Postst Sala 23.9.87 Asida.jpg
Fyrbildskollage över Arbetsterapin, bestående av
Arbetsterapin exteriör framsida
Arbetsterapin exteriör baksida
Arbetsterapin interiör, vävning
Arbetsterapin, handträning

Kyrkan. 1960-tal. Interiör kor. Ej postg Asida.jpg
Förlag: Sätra Brunn Bad & Kuranstalt

Kyrkan. 1920-tal. Postst Västerås 19.5.25 Ludvig Eriksson 26079 Asida.jpg
Förlag: Ludvig Eriksson, Sätra Brunn

Kyrkan. 1910-tal. Interiör. Ej postg Asida.jpg
Sätra Brunns kyrka.
Vykort: Foto & Förlag Erik Ofvandahl

På väggarna i koret finns ett antal tavlor som omnämns i Biskop Kalsenius bouppteckning. Det är kopparstick från en atelje´ i Paris. De föreställer Maria och Elisabets möte, Jesu…

Kyrkan. 1910-tal. Ej Postg. Foto och förlag ERIK OFVANDAHL. Asida.jpg
Sätra Brunns kyrka.
Foto & Förlag Erik Ofvandahl