Arbetsterapin

Vaxbad2 Vaxbad1 Arbetsterapi 005 Arbetsterapi 004 Arbetsterapi 003 Ortos Hjälpmedel bestick Handträning Arbetsterapi med värmevantar Arbetsterapi 001

1970 togs Arbetsterapin i bruk, en nybyggnad på 600 kvm, som inrymde en avdelning för funktionell träningsbehandling och utprovning av tekniska hjälpmedel, samt en sektion för sysselsättningsterapi med målarverkstad, trä och textilslöjd och en stor vävsal.  Detta blev en mönsteranläggning som Kerstin Sandberg och medarbetare skapade i samarbete med Ove Hidemark. Ett centrum för utveckling av differentierade program för handikappade och en populär träffpunkt mellan de schemalagda behandlingarna. Arbetsterpin var uppdelad i en behandlings och en sysselsättningenhet. Här arbetade cirka tolv arbetsterapeuter, de flesta med specialutbildning för de olika programmen samt assistenter. På behandlingsenheten arbetade man främst med målinriktad funktionsträning, individuellt eller i grupp. Syftet var att förbättra rörelseförmåga, minne, koncentration etc och lära sig utnyttja dessa funktioner i vardagliga aktiviteter. Träningen anpassades utifrån individuella behov vilket t ex innebar att träna in ett hjälpmedel eller ett nytt arbetssätt för att bättre klara sin hem- och arbetssituation.

Arbetsterapin