Sjukgymnastiken

1965 stod det nya gymnastikhuset klart. De båda behandlingslängorna för sjukgymnastik förbättrades efterhand, och 1984 kompletterades hela enheten med ytterligare en gymnastiksal. Den fysikaliska terapin blev med åren alltmer inriktad på separata program för de olika patientgrupperna, en utveckling som under alla år leddes av Elsie Landegren. Den sjukgymnastiska behandlingen gavs både individuellt och i grupp. Behandlingarna utfördes av cirka tjugofem legitimerade sjukgymnaster och elever. Många av sjukgymnatserna hade speciell behörighet i neurologi eller rörelse och stödjeorganen (ortopedi). Exempel på grupper var hemiplegi, avspännings, rygg och olika reumatikergrupper. Ledskyddsundervisningar, rygg- och nackskola.

Innan brunnen fick en egen bassänganläggning (1994) erbjöds vattengymnastik på närliggande ort. I samband med behandlingar stimuleras patienten till att hitta en aktiv medverkan. Att motverka stelhet och smärta, förbättra ledrörlighet, styrka, funktion och kondition var viktiga behandlingsmål. Idrottsverksamheten var knuten till sjukgymnastiken. Idrottsledarna tog hand om motionsgymnastiken och de aktiviteter som ägde rum utomhus, t ex skogspromenader, motionsbingo, bågskytte och mini golf. Det anordnades även utflykter.

Se även

***