Läkarstugan

Samtliga patienter genomgick läkarundersökning med laboratoriekontroll. Ytterligare ett läkarbesök gjordes i slutet av perioden för resultatuppföljning och sammanfattning till läkare. Kompletterande läkarbesök gjordes vid behov av ledinjektioner och andra medicinska åtgärder. Ortopediska specialistkonsultationer skedde i samarbete med klinikerna i Uppsala och Västerås.
 
Vid läkarstugan fanns det tre till fyra läkare och fyra till fem sjuksköterskor. Över varje sköterskas skrivbord hängde en grön, blå, röd eller gul boll. På så sätt kunde varje patient lätt hitta till sin doktor genom att motsvarande färg fanns på brunnssedeln. Det fanns en ambulerande ”Stugsyster” med uppgift att besöka patienter som behövde hjälp i sina bostäder och även dygnet runt jour av läkare och sjuksköterska. Skogsgården hade egen sjuksköterska och personal dygnet runt. Knuten till läkarstugan fanns även en kurator.

***