Sjukgymnastiken

Sjukgymnastiken, eller fysioterapi som det numera kallas, startade och utvecklades till stor del genom kurorterna. 1879 fick brunnen sin första lokal för sjukgymnastik när Brunnskontoret byggdes om för sådant ändamål. En ny gymnastiksal längs gamla landsvägen stod färdig 1965. Den fysikaliska terapin blev med åren alltmer inriktad på separata program för de olika patientgrupperna, en utveckling som under alla år leddes av Elsie Landegren. Den sjukgymnastiska behandlingen gavs både individuellt och i grupp. Behandlingarna utfördes av cirka tjugofem legitimerade sjukgymnaster och elever. Många av sjukgymnatserna hade speciell behörighet i neurologi eller rörelse och stödjeorganen (ortopedi). Exempel på grupper var hemiplegi, avspännings-, rygg- och olika reumatikergrupper. Ledskyddsundervisningar, rygg- och nackskola. Innan brunnen fick en egen bassänganläggning 1994 erbjöds vattengymnastik på närliggande ort, ofta i Västerås. I samband med behandlingar stimuleras patienten till att hitta en aktiv medverkan. Viktiga behandlingsmål var att motverka stelhet och smärta, förbättra ledrörlighet, styrka, funktion och kondition. Till denna verksamhet hörde även idrott och motion. Idrottsledarna tog hand om motionsgymnastiken och de aktiviteter som ägde rum utomhus, bland annat skogspromenader, motionsbingo, bågskytte, minigolf och olika utflykter.

Se även

***