Badhusfrågan

Under sina 15 år som intendent på Sätra brunn lät Henschen göra stora investeringar. Bland de mest brännande frågorna var att förbättra badhusen. Bad med behandlingar var och är kärnan och själen för brunnslivet. Inte sällan tog Henschen självsvåldiga initiativ och stora ekonomiska risker tillsammans med sin bror, bankdirektören Esaias Henschen, som var kamrer på brunnen. De lyckades med det mesta som de företog sig och de ekonomiska frågorna löste sig efter tämligen hårda påtryckningar mot Uppsala universitet.

Badhusfrågan har alltid varit central på Sätra brunn. Behoven har ändrats och trycket från badgästerna har varit stort under alla århundraden. Badhus och teknik moderniserades av Henschen för att möta tidens krav. Här följer några exempel på hur badhusområdet förändrades under Salomon Henschens tid:

  • Om- och tillbyggnad av Glas badhus. Dåvarande panncentral och skorsten revs.
  • Ombyggnad av ”Allmänna badhuset”, som i dag har namnet ”Henschens badhus”. Används som Brunnsmuseets utställningslokal sedan 2014.
  • Nytt maskinhus med vattentorn och skorsten. Här värmdes vattnet och kokades tallbarrsoljan. Vatten och olja leddes i rör till de omgivande badhusen.
  • Utgrävning av en "artesisk" brunn där vattentrycket är så stort att det inte behöver pumpas upp. Det är en så kallad rörbrunn med järnrör ned till vattenförande lager, 40 meter under markytan.

***