Vem var Henschen?

Salomon Henschen i laboratoriet

Salomon Eberhard Henschen (f. 1847, d. 1930) var intendent vid Sätra Brunn under åren 1886-1900. Han var vid sitt tillträde medicine doktor och blev sedermera professor vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. Han erhöll ett stort antal pris, var medlem av Vetenskapsakademin och flera kommittéer. Han var specialiserad på nervsystemets sjukdomar och bedrev botaniska studier. Salomon Henschen var också en stridens man, bland annat upplät han Brunnskyrkan till frikyrkomöten, vilket inte uppskattades av prästen i Kila församling.

Se även

***

Vem var Henschen?