Hidemark – Arkitekten

Vlm-E 1289.jpg

Höglund och Hidemark vid Mathiesen 1975

Vlm-E 1299.jpg

Ove Hidemark visar brunnen 1975

Ove Hidemark, född 25 februari 1931 i Stockholm, död 5 januari 2015 i Stockholm, var en svensk arkitekt och professor i äldre byggnadsteknik och restaurering vid Konsthögskolan i Stockholm. Sommaren 1963 blev han inkopplad för ombyggnad av Biskopsgården på Sätra Brunn. Han kom att återkomma till Sätra Brunn under flera tillfällen och kom därmed att sätta en arkitektonisk prägel på vid den gamla kurorten.

Författat om Sätra Brunn

  • Hidemark, Ove (14 maj 2002). ”Byggnadsinventering i Sätra brunn, Vård och underhållsplan” (Bok). www.bebyggelseregistret.raa.se. Ove Hidemark Arkitektkontor AB.
  • Hidemark, Ove (2003). "Sätra brunns vårdplan för parker och utemiljöer" (Bok). Ove Hidemark i samarbete med Statens lantbruksuniversitet (SLU).
  • Hidemark, Ove (1972). "Att anlägga en surbrunn : en studie kring Sätra brunns första utbyggnad". Ur Västmanlands fornminnesförenings årsskrift L 1972.

Se även

***

Hidemark – Arkitekten