Höglund – Intendenten

66D5F9E3-8382-44B3-A35C-226BF8F8EA22.jpeg

Nils-Johan Höglund, född 10 maj 1927 i Högsjö församling, Västernorrlands län, är en svensk läkare som var verksam som intendent vid Sätra Brunn under perioden 1962-1991. Han var också initiativtagare till att starta Sätra Brunns vänförening 1997. Med Nils-Johans bidrag för att bevara och berätta om kulturarvet Sätra Brunn så vill Brunnsmuseet berätta mer om hans goda gärningar.

Biografi

Efter studentexamen vid Härnösands högre allmänna läroverk 1946 blev Höglund medicine kandidat vid Uppsala universitet 1949 och medicine licentiat 1956. Han var e.o. amanuens, tredje amanuens och förste amanuens på farmakologiska institutionen vid universitetet 1949–1951. Han var extra läkare vid Ulleråkers sjukhus en månad 1951, t.f. provinsialläkare i Pajala distrikt och t.f. stadsläkare i Ulricehamn tre månader 1953 och 1954, t.f. underläkare vid Falu lasaretts barnavdelning två månader 1955 samt vid medicinska avdelningen där 1955 och 1956. Han blev t.f. underläkare vid medicinska kliniken på Akademiska sjukhuset 1956, förste underläkare där 1957. Han var sekreterare i Uppsala studentkår 1950–1951, förste kurator vid Norrlands nation 1952–1953, ledamot av studentkårens sociala utskott 1952–1954 samt valdes till styrelseledamot i Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och Sveriges läkarförbund 1963.

Se även

***

Höglund – Intendenten