» Terapihuset

Hidemark har gjort sig ett namn för brunnsvänner också för den arbetsterapibyggnad som han lät utforma i slutet av 1960-talet. Under perioden före 1955 fram till 1969 inhystes Sätra Brunns arbets- och sysselsättningsterapin inhysta i en barack, belägen mellan Broarne och Hofbergs. En barack på denna plats syns dock på flygfoto så tidigt som 1955. Terapiverksamheten var i stort behov av mer utrymme, och ett nytt arbetsterapihus ökade denna från ursprungliga ca 200 kvm krävdes ytterligare ca 500 kvm.

Byggnaden utformades som en i tre delar tydligt uppdelad volym, för vävsal, sysselsättnings- och arbetsterapi, i stället för en samlad enhet. Den ursprungliga baracken utgör i ombyggt skick anläggningens sydligaste del. Den fick en utpräglat låg karaktär för att inte konkurrera med omgivande äldre bebyggelse. Dess färghållning sökte sin utgångspunkt i den gröna vegetationen i stället för brunnens genuina rödfärgsarkitektur.

Den nya arbetsterapin byggdes för att inrymma behandlingslokaler, massage rum, sjukgymnastik och arbetsterapi. Idén var att skapa en stor, ljus och luftig byggnad som väl tjänade sitt ändamål men som inte konkurrerade ut eller tog uppmärksamhet från de små röda stugorna, därav den gröna färgen. Man valde också färgen grön för att huset nästan skulle "bli en del av skogen" om man tittade på den från gamla landsvägen. Byggnaden hävdar såväl sin egenart som underordnar sig omgivningen, och utgör det sena 1900-talets årsring i brunnens bebyggelse. Huset är enligt vård och underhållsplanen som Ove Hidemark tagit fram "en viktig årsring i Sätra Brunns historia" och den enda 60-talsbyggnad som finns på området.

När arbetsterapihuset byggdes skrevs insändare som tyckte den gröna byggnaden var "stilvidrig" och ett "arkitektoniskt lustmord" i den anrika, och Falurödfärgspräglade 1700-talsmiljön. I april 2016 revs den omtalade byggnaden, som angripits av mögel. I Brunnsmuseets sommarutställning H2O åren 2016-2017 monterades en autentisk del av dörrpartiet från den gamla arbetsterapin. Med den rivna arbetsterapin kan man tro att historien om arbetsterapin skulle vara över, men så är inte fallet. När Sala kommun behövde flytta den kommunala barnomsorgen från tätorten Sätra Brunn sågs kurorten som en intressant möjlighet för en nybyggd förskolebyggnad. En ny förskola lät därför byggas på platsen för den gamla arbetsterapin, med liknande utformning men med en gråare färg. Det är brunnens första nybyggnation på 22 år.

***