» Sagt och gjort

Vlm-E 1296.jpg

Nils-Johan Höglund var brunnens intendent vid 275-årsjubileet 1975.

Sagt och gjort av och om Höglund

"Vid 60-talet[s] början rådde ännu en klass uppdelning, där A- och B-patienter hänvisades till olika matsalar. Som ett led i borttagandet av denna otidsenliga klasskillnad rustades samtliga matsalar och fick sina särdrag."

(Nils-Johan Höglund, ur Sätra Brunn 300 år.)

Har du mer att säga om Nils-Johan Höglund? Skicka då e-post till oss! omeka@brunnsmuseet.se.

***