» Brunnshuset

Följande är ett utdrag ur en längre intervju med reporter Gunnar Olsson och Sätra Brunns intendent Nils-Johan Höglund som gjordes under sommaren 1984. Här kan du läsa mer om intervjun.

***

Reporter Olsson: Ja det heter ju inte för inte Sätra Brunn och var ska man börja en vandring på Sätra Brunn om inte i Brunnshuset. Nils-Johan Höglund, du är intendent och chefsläkare här, är det här hjärtat utav Sätra Brunn?

Intendent Höglund: — Ja det är i vart fall upprinnelsen till hela denna härlighet. Det var ju vattnet som våra tidigare kollegor eftertraktade och ordinerade i offantliga mängder, upp till sex-åtta liter av detta vatten per dag! Så det gällde ju att börja tidigt och hålla på hela dagen för att dricka och på det sättet återställa organismen till sunda vätskor, som vi ju fortfarande säger i dagligt tal. Man trodde att sjukdomar berodde på en felaktig blandning och felaktig sammansättning av kroppsvätskorna, och därför gällde det att bland annat dricka vatten och att nyttja det även utvärtes på alla tänkbara sätt.

Reporter: Om man smakar på det här så är det lite järnhaltigt, det smakar rost?

— Ja, vi är ju mycket nära bergslaget, och det är starkt järn- och mineralhaltigt detta vatten, många andra intressanta mineraler och spårämnen också som ju har aktuellt intresse. Litium, använt i modern psykiatri och selen, som ju har kommit i ropet sista åren, bland annat vid behandling av smärttillstånd hos reumatiker som vi ju har prövat vetenskapligt här ute.

Reporter: Kan man säga att Sätra Brunn är ett litet samhälle i miniatyr?

— Ja det är det! Det lever ju upp här under fyra sommarmånader, med samtidigt 450 patienter eller gäster och bortemot 200 anställda, och med många många verksamheter vid sidan om sjukvården också.

Reporter: Den typiska gästen här på Sätra Brunn, vem är det?

— Det är en kvinna, som är 69 år, det är medelåldern, och som kommer från Uppland och/eller Västmanland, en hel del kommer också ifrån Stockholm, Gävleborgs och Kopparbergs landsting, med vilka vi har avtal. Att det är kvinnor beror ju på att de reumatiska sjukdomarna ju drabbar kvinnan ojämförligt mer och hårdare än männen, tre gånger så många kvinnor som män så är det över hela världen inte bara i Sverige.

Reporter: Och det vet man inte varför det är så?

— Ja det måste ju ha kvinnan och hennes hormon eller kön att göra, men vi vet inte riktigt varför, det är en utav de gåtor som återstår att lösa.

Reporter: Idag är väl Sätra Brunn den största brunnen i Sverige?

— Ja, snart den enda! Tack vare att vi har denna enastående anknytning till Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Medicinska fakulteten, och du har ju garanterad fortlevnad och garanterat också att medicinens landvinningar raskt har omsatts här ute i praktisk gärning.  

Reporter: Men med 450 patienter och 200 personal måste det vara en enorm att få det här att gå runt?

— Ja, det är mycket spännande verksamhet att ta brunnen ur vintersömn men det går tack vare att så många många medarbetare kommer igen år efter år, och vet hur psalmerna går och hur organisationen ska sättas igång.

Reporter: Är det rättvist att säga att ni blandar mycket ålderdomliga metoder med mycket moderna?

— Ja, det är det. Vi tar tillvara det bästa utav gångna tiders erfarenheter, särskilt gäller det väl de medicinska baden, de varma inpackningarna, de sköna uppvärmande tallbarrsbaden i gammelmodiga träbadkar som patienterna älskar mer än något annat och som väl förbereder dem för den aktivering som väl är det väsentliga i den sjukgymnastiska rörelse och aktiveringsterapin, parallellt med den arbetsterapi i dagens moderna mening med inte minst hjälpmedelsutprovning och anpassning, ledskyddsundervisning, och så vidare.

Reporter: Ska vi gå och titta på de medicinska baden och se hur dem ser ut? 

— Ja, det ska bli verkligen spännande att visa dig!

***