Radiointervju 1984

I en intervju med reporter Gunnar Olsson sommaren 1984 bjuder dåvarande intendent sedan tjugo år, Nils-Johan Höglund, på en rundvisning på olika platser runtom på brunnen. Här finns transkriberade delar ur intervjun när de besöker olika delar som utgör Sätra Brunns kärnverksamhet. Under besöken möter de båda herrarna olika brunnsgäster som i stunden får ta del av den behandling med våtvarma lerinpackningar som erbjöds vid denna tid. 

Intervjun har transkriberats och delats in i kapital av Gustav Lundin i december 2018. Intervjuaren Gunnar Olsson skrivs ut så att texten ”Reporter:” alltid följs av en fråga i kursiv stil. Svaranden markeras första gången med understrykning av namn eller titel, ex. ”Höglund” för intendent Nils-Johan Höglund eller ”Brunnsgäst 1”, ”Brunnsgäst 2”, ”Personal 1” och så vidare. Efter den första förekomsten markeras svarande endast med talstreck ”—”, fram till att svaranden är någon annan. Detta för att underlätta läsningen och flödet i texten.

Radiointervju 1984